Žiaci si prevzali výpisy vysvedčenia

277

Žiaci základných a stredných škôl si v stredu 31. januára prevzali od svojich triednych učiteľov výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.

Vydanie výpisu hodnotenia je pre školy povinnosťou, ktorá vyplýva zo zákona. Tlačové oddelenie ministerstva školstva informovalo verejnosť, že výpis nie je verejnou listinou, čo znamená, že výpis nie je možné použiť ako oficiálny dokument. Výpisy sa namiesto polročných vysvedčení vydávajú z praktického dôvodu. Keďže sa vysvedčenia nevypisujú ručne, ako kedysi, je omnoho menej prácne a menej chybové vytlačiť na tlačiarni vysvedčenie len raz na konci školského roku s výsledkami za obidva polroky.

Polročné hodnotenia žiakov by malo plniť funkciu spätnej väzby pre žiaka a jeho rodiča. V tomto školskom roku dostalo polročné výpisy vysvedčenia takmer 469.000 žiakov základných škôl, vrátane špeciálnych ZŠ a viac ako 222.000 stredoškolákov, vrátane špeciálnych stredných škôl. Žiakov tento týždeň čakajú aj polročné prázdniny. Jeden deň voľna si užijú v piatok 2. februára.

Púchovské noviny sa boli pozrieť na odovzdávanie vysvedčení v 3. A triede Základnej školy Gorazdovej, odkiaľ čitateľom prinášame niekoľko fotografií: