Žiaci ZŠ J. A. Komenského Púchov potešili seniorov

142

Ako každý rok, ani tentokrát nezabudli žiaci ZŠ Jána Amosa Komenského Púchov na našich seniorov v CSS – Chmelinec Púchov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. S pripraveným kultúrnym programom nás nemohli potešiť, ale naše srdcia zahriali nápaditými pozdravmi. Ďakujeme pani riaditeľke Miroslave Lapšovej a pani učiteľke Petre Pozníkovej, ktoré nám darčeky priviezli. Veľké „ĎAKUJEME“ posielame žiakom a pani učiteľkám, ktoré venovali čas príprave pozdravov. V dobe rôznych obmedzení, zákazov a príkazov je to milé spestrenie upršaných jesenných dní.

(mv)