Žiakom sa otvorili brány do vynovených škôl

782

Štvrtého septembra sa začal nový školský rok 2017/2018. V Púchove sa otvorili brány štyroch mestských základných škôl, ktoré privítali žiakov v zrekonštruovaných budovách. Viceprimátor Roman Hvizdák sa zúčastnil otvorenia školského roka na Základnej škole Gorazdova, ktorej komplexná rekonštrukcia patri medzi finančne najvýznamnejšie investičné akcie púchovskej samosprávy v tomto roku.

Tradičný prihovor šéfa rezortu školstva tentokrát zaznel z vĺn Slovenského rozhlasu v podaní poverenej ministerky Gabriely Matečnej, ktorá v ňom pripomenula aj nasledovné: „Odjakživa platí, že škola stojí a padá na pedagógoch. Bez Vás, vážení učitelia, Vášho úsilia a nasadenia, často nad rámec oficiálnych povinností, by celý vzdelávací systém len ťažko mohol fungovať. Kvalitní učitelia si zaslúžia aj primerané ohodnotenie, a preto som rada, že práve v tejto oblasti nastane v školskom roku 2017/2018 významný posun.“

Ministerka zároveň vyjadrila presvedčenie, že školstvo si zaslúži, aby mu bola venovaná náležitá pozornosť: „Od vzdelania našich detí závisí aj budúcnosť našej krajiny. A tú si predstavujem ako krajinu demokratickú a kultúrnu, s rešpektom k prírodnému bohatstvu a k našim kultúrnym tradíciám. A preto si naše školstvo zaslúži aj dostatočné množstvo prostriedkov. Od materských až po vysoké školy.“

Otvorenie školského roku 2017/2018 na ZŠ Gorazdova:

Žiaci na otvorení školského roku v ZŠ Mládežnícka: