Zlínsky vorvaň 2018

400

Súťaž „Zlínsky vorvaň“ vznikla v roku 2000 ako súťaž žiakov základných škôl v Zlínskom kraji v netradičných športových disciplínach. Už niekoľko rokov sa zúčastňuje niekoľko základných škôl z Púchova a okolia. Táto súťaž dáva slovenským a českým deťom príležitosť nielen zoznámiť sa, ale aj navzájom lepšie poznať. Súťaž sa stala jednou z foriem pravidelnej spolupráce so Slovenskej a Českej republiky na úrovni žiakov základných škôl z hraničných regiónov.

Motto súťaže je: „Vorvaň nie je v končinách zvieraťa príliš obvyklým, ale ako symbol našej súťaže je viac než vhodný. Vorvaň patrí k veľrybám, ktoré sa vo voľnej prírode pohybujú v mnohopočetných húfoch. Nie je to teda v žiadnom prípade tvor samotársky. Naviac sa prejavuje silným sociálnym cítením. Medzi lovcami veľrýb koluje veľa historiek o tom, ako sa vo chvíľach ohrozenia ich obeti pokúšali jedna druhej pomôcť. Vorvani často v snahe o útek pomáhali harpunovaným kusom udržať sa nad hladinou a snažili sa ich zachrániť aj za cenu vlastného života. Nie je nič neobvyklé, keď vodca stáda obetuje sám seba, aby ostatní mohli uniknúť.“

Tohtoročný, už XIX. ročník súťaže „Zlínsky vorvaň“ sa uskutočnil v stredu 14. novembra v športovej hale v Zlíne. Oficiálnu púchovskú delegáciu viedla poslankyňa Irena Kováčiková s vedúcou oddelenia školstva MsÚ Renátou Holákovou. Samotnej súťaže sa zúčastnili žiaci 21 základných škôl napr. zo Zlína, Otrokovíc, Vsetína, Valaských Klobouk a všetky štyri mestské školy z Púchova – ZŠ Mládežnícka, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ a MŠ Slovanská a ZŠ Gorazdova.

Veľký úspech opäť zaznamenala ZŠ J.A. Komenského. V ťažkej konkurencii 21 škôl získala 1. miesto. Gratulácia za skvelý výkon patrí: Samkovi Urbanovi 8.A, Terezke Srogončíkovej 7.A, Sandre Haluškovej (6.A), Melanke Kučíkovej (5.A), Marekovi Seilerovi (4.B), Mirkovi Belákovi (3.A) a samozrejme povzbudzovačom Riškovi, Betke, Sarke mažoretke a pani učiteľke Pozníkovej. Ďalšia púchovská škola – ZŠ Gorazdova – skončila na peknom piatom mieste.

Zdroj: MsÚ, FB, detem.zlin.cz