ZŠ Gorazdova: Deň otvorených dverí pre škôlkarov

395

Ako každý rok, aj vo štvrtok 15. marca, sa „dvere“ našej školy otvorili pre deti z púchovských materských škôl. Najviac sa na malých kamarátov tešili žiaci 1. stupňa, ktorí im spolu s pani učiteľkami a vychovávateľkami pripravili pestrý program plný hier aj učenia sa v triedach. Predškoláci sa stali na chvíľu „žiakmi“ našej školy a presvedčili sa, že učenie hrou je zábava.

Spoločne so žiakmi si vyrobili zaujímavého veľkonočného zajačika. Škôlkari si mali možnosť pozrieť aj výstavu hmyzu, ktorá práve prebiehala v našej škole. Deň otvorených dverí deti zavŕšili prehliadkou školskej jedálne, telocvične, počítačových, odborných učební a herní školského klubu detí. Veríme, že sa škôlkarom návšteva u nás páčila a tešíme sa, že sa s niektorými stretneme v septembri na začiatku nového školského roka.

Mgr. Mariana Doanová