ZŠ Gorazdova získala ceny z projektu Mliečneho fondu

143

V mesiaci október sa trieda 8.B zapojila do súťaže „Najkrajšia kravička“, ktorú organizoval projekt Mliečneho fondu, ktorý je financovaný slovenskými prvovýrobcami a spracovateľmi mlieka. Cieľom projektu bolo zvýšenie spotreby mlieka a mliečnych výrobkov zo Slovenska a zvýšenie povedomia o slovenských prvovýrobcoch mlieka. Našou úlohou bolo vytvoriť kravičku zo slovenských mliečnych výrobkov, „adoptovať“ si kravičku a zaregistrovať sa kódmi zo slovenských mliečnych výrobkov.

Žiačky 8.B triedy Sandra Imrišková, Lucia Kolmanová, Ninka Panáčková, Lívia Kostková, Viktória Granzerová, Olívia Granzerová, Barborka Vráblová vytvorili kravičku Bertu zo 108 obalov mliečnych výrobkov. Zapojili sme sa do súťaže kolektívov „O NAJKRAJŠIU KRAVIČKU“. V súťaži kolektívov sme získali 3. miesto zo všetkých zapojených slovenských škôl a trieda vyhrala balík slovenských mliečnych výrobkov. V súťaži jednotlivcov mala najkrajšiu kravičku Sandra Imrišková, ktorá získala 1. miesto so svojou kravičkou Donna Rita a teší sa z nového tabletu iPad a balíka slovenských mliečnych výrobkov. Taktiež bola vyžrebovaná spomedzi jednotlivcov aj ako výherca mesiaca február. Výhercom gratulujeme.

Gabriela Klinovská