12. ročník súťaže Najkrajšia torta Slovenska 2024

59

Propozície a podmienky súťaže:

Súťažiaci pripravia a prinesú tortu s hmotnosťou minimálne 3 kg. Z toho istého materiálu pripravia aj 2 malé kusy zákuskov (rez, dezert o hmotnosti 50g / kus) pre hodnotenie chuti.  

Téma, príležitosť: ľubovoľná, fantázii sa medze nekladú.

Súťažné kategórie:

K/1 – senior

K/2 – junior – do 21 rokov

K/3 – zvláštna kategória – netradičné torty 

Suroviny si súťažiaci hradí sám – výrobok je vlastníctvom súťažiaceho

Čo sa bude hodnotiť?

Originalita, nápaditosť, precíznosť, používanie moderných prvkov, viacerých technológií zdobenia, módne trendy, vhodné chuťové a farebné doladenie, celkový dojem, dodržanie časového limitu, čistota – dodržiavanie hygienických zásad, prezentácia.

Každý súťažný výrobok musí mať stručný písomný popis !!!

Je zakázané používať nejedlé časti polystyrénové podstavce, povolené sú iba plastové výstuže v prípade viac poschodovej torty

Drôtiky sa povoľujú, iba ak sú použité na modelovanie kvetinových aranžmánov a uložené na tortu tak, aby boli hygienicky vyhovujúce, nie zapichnuté do torty!!!

Torty budú hodnotené odbornou certifikovanou komisiou podľa smerníc celosvetovej organizácie WACS

Kde a ako sa prihlásiť?

Prihlášky môžete zasielať poštou, e-mailom – zaukolcovaj@gmail.com

Adresa školy: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ulica 1.mája 1264, Púchov, označenie „ Klub cukrárov“

informácie:

www.szkc.sk,

www.tortyodmamy.sk,

www.peceniehrou.sk,

www.cukrarskysvet.sk

IG: jozka_zaukolcova  

Miesto konania:  Divadlo v Púchove , Hoenningovo námestie 2002

Súťažné exponáty je potrebné vystaviť: 3.10.2024 do 9,45 hod.

Štartovné:  vrátene DPH

Člen SZKC – 20,- €

Nečlen SZKC – 25,- €

Platba  priamo na mieste – ráno pri prezentácii alebo podľa dohody prevodom na číslo účtu Klubu cukrárov.

V prípade potreby vystavenia faktúry, nahlásiť vopred Bc. Kataríne Lipovskej, najneskôr do 30.9.2024, nie v deň súťaže!!!!

Obed: 6,00 €/osoba

Miesto výdaja: Stredná odborná škola obchodu a služieb, ulica 1. Mája 1264 Púchov – školská jedáleň.

Prezentácia účastníkov a inštalácia súťažných prác – od 8,00 hod. do 9,45 hod. v budove Divadla v Púchove, Hoenningovo námestie, podľa inštrukcií priamo na mieste.

Otvorenie súťaže: 10,00 – 10,20 hod.

Hodnotenie odbornou porotou 10.20 – 12.00 hod. (bez prítomnosti súťažiacich!!!)

Prehliadka výstavných prác pre verejnosť: 12,00 – 18,00 hod.

Vyhodnotenie súťaže: 17,00 hod.

Uzávierka prihlášok:  30.9.2024 ( pondelok)

Kontakty

Mgr. Jozefína Zaukolcová, predsedníčka Klubu cukrárov SZKC; 042 4631 365, 0908 433 839 (info. Súťaž, prihlášky); zaukolcovaj@gmail.com, IG:jozka_zaukolcova 

Bc. Katarína  Lipovská, 0907 699 409 ( účtovné otázky) katkabuc@gmail.com

Klub cukrárov SZKC

Adresa: Ulica 1. mája 1264, 020 01 Púchov

IČO: 005843630003                

DIČ: 2121215712                

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa                                                                       

číslo účtu 000000 – 0364488043/0900

IBAN: SK1809000000000364488043

BIC: GIBASKBX