Bilancia sezóny 2023/2024 púchovských volejbalistov

96

V sezóne 2023/2024 mal Volejbalový oddiel 1970 MŠK Púchov prihlásených v súťažiach 12 družstiev a mimo súťaže fungovali 2 prípravky a 2 predprípravky. Ďalej mal volejbalový oddiel zriadené športové triedy na ZŠ Gorazdova, kde sú triedy obsadené od piateho po deviaty ročník.

V tejto sezóne sme s klubom z Prievidze uzavreli farmársku zmluvu a naši hráči hrali 1. ligu mužov. Hráči Púchova tvorili základ družstva a 1. ligu mužov vyhrali. Zároveň hrali najvyspelejší hráči extraligu za družstvo z Trenčína.

Pre žiakov ktorí sú zapojení v súťažiach je vytvorený priestor v športovej hale tak, aby mohli trénovať 3-5 krát týždenne. A vďaka týmto výborne vytvorením podmienkam sa v mládežníckych reprezentačných družstvách nachádzalo 5 hráčov z Púchova.

Družstvá boli v súťažiach prihlásené do všetkých súťaži SVF a to nasledovne: junior, kadeti, starší žiaci, mladší žiaci 6-ky, mladší žiaci 4-ky MIDI „A“, mladší žiaci 3-ky MINI „A“, „B“, mladší žiaci Baby volley „A“, „B“, „C“, „D“, „E“.

Činnosť všetkých družstiev riadi a koordinuje šéftréner Ivan Štefko. Vďaka jeho činnosti, ale aj činnosti všetkých trénerov, postúpili všetky kategórie volejbalistov na majstrovstvá Slovenska. Všetky družstvá obsadili v základnej časti prvé miesta. V chlapčenských kategóriách boli len dva kluby, ktoré mali na Majstrovstvách Slovenska všetky vekové kategórie.

Šéftréner usmerňuje trénerov v odbornej práci a kontroluje každodenné dodržiavanie jednotného tréningového systému. Sleduje výkonnosť všetkých hráčov a riadi ich preraďovanie do vyšších kategórií. Rieši všetky úlohy v nadväznosti na odbornú športovú problematiku vo volejbalovom oddiely a úzko spolupracuje s trénerskou volejbalovou špičkou. Určuje koncepciu a perspektívu činnosti volejbalového oddielu a je zodpovedný za celú športovú oblasť volejbalového oddielu MŠK Púchov.

Činnosť jednotlivých družstiev vo volejbalovom oddiel zabezpečuje v súčasnosti 7 trénerov:
Štefko Ivan – šéftréner, tréner juniorov, tréner prípravky „A“a „B“, tréner nahrávačov,
Pusztay Alex – tréner predprípravka „A“ a „B“, tréner družstiev Baby, asistent trénera juniorov,
Feriancová Natália – asistentka trénerov, zapisovateľka,
PaedDr. Štefko Ivan – tréner kadetov, tréner športových tried na ZŠ Gorazdova,
Pagáč Rastislav – tréner mladších žiakov 3-ky „A“ a „B“,
Pecho Matej – tréner mladších žiakov 6-ky a ml. žiakoch 4-ky „A“,
Dvorský Martin – tréner starších žiakov“

Družstvo juniorov hralo základnú časť v skupine Stred. Po skončení tejto časti súťaže bolo družstvo na 1. mieste a to mu zabezpečilo účasť na Majstrovstvách Slovenska v Starej Ľubovni. Na Majstrovstvách Slovenska obsadilo družstvo 3. miesto.

Družstvo kadetov začalo súťaž v oblasti Západ. Po skončení prvej časti súťaže skončilo družstvo kadetov na 1. mieste. Toto umiestnenie zabezpečilo družstvu účasť na Majstrovstvách Slovenska kadetov v Ružomberku. Na Majstrovstvách Slovenska nakoniec družstvo obsadilo 4. miesto.

Družstvo starších žiakov súťažilo v oblasti Západ. Po skončení prvej časti súťaže obsadilo 1. miesto. Toto umiestnenie zabezpečilo družstvu účasť na Majstrovstvách Slovenska v Bratislave, kde družstvo obsadilo 3. miesto.

Družstvo mladších žiakov 6-ky bolo v základnej časti súťaže zaradené do oblasti Západ. Po prvej časti súťaže skončilo družstvo na 1. mieste. Toto umiestnenie zabezpečilo družstvu účasť na Majstrovstvách Slovenska ktoré sa konali v Púchove 25.-26.5. 2024. Po výborne vytvorených podmienkach obsadilo družstvo 2. miesto.

Družstvo mladších žiakov 4-ky MIDI bolo v prvej časti súťaže zaradené do skupiny v oblasti Západ. Po ukončení prvej časti súťaže obsadilo družstvo 1. miesto. Týmto umiestnením sa družstvo kvalifikovalo do výkonnostnej kategórie na záverečný Festival mládeže v Nitre. Festivalu mládeže sa zúčastnilo približne 700 detí a naše družstvo obsadilo konečné 2. miesto.

Družstvo mladších žiakov 3-ky MINI – v tejto kategórií mal volejbalový oddiel 1970 MŠK Púchov prihlasné dve družstvá. Družstvo „A“ sa umiestnilo na 1. mieste a družstvo „B“ sa umiestnilo na 3.mieste. Týmto umiestnením sa prvé družstvo kvalifikovalo do výkonnostnej kategórie na Festivale mládeže v Nitre kde sa umiestnili na 2. mieste.

Mladší žiaci Baby volley – v tejto kategórií sme mali prihlásených päť družstiev. Finálové kolo hrali dve družstvá ktoré obsadili 2. a 5. miesto.

Činnosť školských družstiev – žiaci volejbalových tried ZŠ Gorazdova pod vedením PaedDr. Ivana Štefka postúpili na Majstrovstvá Slovenska základných škôl v Šamoríne kde obsadili 3. miesto.

Dňa 23.6. 2024 na konferencií Slovenskej volejbalovej federácie v Poprade dostal šéftréner Ivan Štefko najvyššie športové vyznamenanie SVF za jeho dlhoročnú trénerskú činnosť a mimoriadny prínos pre rozvoj slovenského volejbalu.

VO 1970 MŠK Púchov