17 nových krížov nad Streženicami

2670

Minulý víkend sa konalo slávnostné požehnanie novovybudovanej krížovej cesty v obci Streženice (časť Štepnica). Krížovú cestu požehnal generálny vikár Mons. Marek Hriadeľ.

Krížová cesta je starobylá a stále používaná modlitba rímskokatolíckej cirkvi, v ktorej veriaci rozjíma o utrpení Ježiša Krista obvykle konkretizovanom v jednotlivých zastaveniach Jeho krížovej cesty z Pilátovho domu až na horu Golgota po Via Dolorosa. Modlí sa zvyčajne cez pôstne obdobie, viacerí svätí sa ju modlili veľmi často. Pôvod krížovej cesty siaha k dávnym pútiam do Jeruzalema. V 15. a 16. storočí františkáni začali budovať zastavenia krížovej cesty aj v Európe.

V tradičnej forme má krížová cesta tieto zastavenia:

 1. Pán Ježiš je odsúdený na smrť

 1. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

 1. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom

 1. Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou

 1. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

 1. Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník

 1. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom

 1. Pán Ježiš napomína plačúce ženy

 1. Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom

 1. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty

 1. Pána Ježiša pribíjajú na kríž

 1. Pán Ježiš na kríži zomiera

 1. Pána Ježiša skladajú z kríža

 1. Pána Ježiša pochovávajú

 

Na vrchole kopca sa nachádza malá kaplnka Panny Márie a Golgota s tromi krížmi. Pri výstavbe Golgoty postavili aj bezpečnostné zábradlie na okraji Štepnickej skaly. Odtiaľto je krásny výhľad na Púchov a okolie.

Pri zostupe sme si všimli ešte dva pôvodné kríže v dolnej časti krížovej cesty:

Zdroj: sk.wikipedia.org, foto: Slavomír Flimmel