20. výročie založenia ZO JDS Dolné Kočkovce

223

Dňa 28. mája 2024 členovia ZO JDS Dolné Kočkovce v miestnom KD oslavovali 20. výročie svojho založenia. Prítomní boli aj pozvaní hostia: starosta obce JUDr. Mgr. M. Dolinský, za TSK Ing. M. Panáček, predsedníčky KO a OO JDS E. Čížová a E. Gelnarová a zástupcovia ZO JDS v spádne okresu.

20 ročnú bilanciu činnosti predniesol predseda ZO D. Blaško, ktorý odovzdal pozdrav a gratuláciu od primátorky JUDr. K. Henekovej, ktorá svoju neprítomnosť ospravedlnila pre pracovné povinnosti. Ďakovnými listami bolo vyjadrené ocenenie najaktívnejším dlhoročným členom.

Po gratuláciách hostí a prípitku až do večerných hodín nasledovala skvelá tanečná zábava pod taktovkou Muzikantského Dua Mimax a priateľské rozhovory a chutné občerstvenie. Oslavu umocnilo vystúpenie miestneho ženského spevokolu za hudobného sprievodu heligonkára.

Samozrejme nechýbala bohatá tombola na ktorú prispeli darmi filantropi JDS, za ktoré všetkým patrí srdečná VĎAKA a aj všetkým členom ZO, ktorí sa podieľali na tejto vydarenej jubilejnej oslave.

Peter Farkaš, kronikár OR OO JDS a SZZP