Z aktivít SZZP

269

Púchovskí členovia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých nás úspešne reprezentovali za OR SZZP Ilava na CELOSLOVENSKÝCH ŠPORTOVÝCH HRÁCH SZZP v Snine, ktoré sa konali dňa 25.5.2024. V silnej konkurencii pretekárov z celého Slovenska sa naši členovia Siekliková, Ďurková a Vrabec umiestnili 3x na prvých miestach a 1x na treťom mieste. Spolu súťažiaci za OR SZZP Ilava získali 3 prvé miesta 3 tretie miesta.

Peter Farkaš, kronikár SZZP