3. kolo hasičskej ligy v 60-kách a výstupe na hasičskú vežu

52

V sobotu dňa 15.6.2019 sa v areáli ZŠ Gorazdova v Púchove za teplého počasia uskutočnili detské hasičské súťaže.

Súťažilo sa v dvoch disciplínach a to v behu na 60 m cez prekážky, ktorá je zaradená do Stredoslovenskej hasičskej ligy v 60-kách a druhá disciplína bola výstup na hasičskú vežu, ktorá je taktiež zaradená do dvojboja Stredoslovenskej hasičskej ligy. V behu na 60 m cez prekážky sa súťažilo v kategóriách prípravka chlapci a dievčatá, mladší chlapci a dievčatá a starší chlapci a dievčatá. Domáci pretekári z DHZ Púchov, mali skoro vo všetkých kategóriách zastúpenie (až na kategóriu staršie dievčatá).

V prípravke chlapcov sa umiestnil na výbornom 3. mieste Jakub Maliník a za ním na 4. mieste skončil Vladko Moravčík. V prípravke dievčat súťažila Viktória Mišúnová, ktorá bojovala, avšak vo výslednom poradí sa umiestnila na 5. mieste. V kategórií mladší chlapci sme mali zastúpenie dvoch pretekárov: Alexander Ridzik a Adam Krajčovič. Alexandrovi Ridzikovi sa podarilo odbehnúť výborne pokusy, kde v druhom pokuse odbehol svoj osobný rekord, ktorým sa umiestnil na vynikajúcom 1. mieste v kategórií. Adamovi Krajčovičovi nevyšiel prvý pokus, ale nevzdal sa a druhým pokusom sa umiestnil na 8. mieste. V kategórií mladšie dievčatá reprezentovala DHZ Púchov pretekárka Simonka Sečkárová. Simonke vyšli oba pokusy a v druhom pokuse taktiež odbehla tohtoročný svoj osobný rekord, ktorým si zaistila vynikajúce 1. miesto v kategórií. U starších chlapcov súťažil za DHZ Púchov Tomáš Kucej, ktorý i napriek veľkej konkurencii sa snažil zabojovať a vo výslednom hodnotení umiestnil 7. miesto.

Počas disciplíny 60m cez prekážky prebiehala aj súťaž výstup na hasičskú vežu. V tejto disciplíne sa súťažilo v kategóriách prípravka dievčatá a chlapci, mladší, stredný, starší dorastenci a dorastenky a kategória ženy. Táto disciplína je veľmi zaujímavá pre hasičskú mládež. Každý pretekár mal tri pokusy na odbehnutie najlepšieho času vo výstupe do prvého okna na hasičskej veži. Domácim pretekárom sa celkom darilo a v kategórií prípravka chlapci obsadil 1. miesto Alexander Ridzik, 3. miesto Adam Krajčovič. V kategórií prípravka dievčatá naša pretekárka Simonka Sečkárová obsadila 1. miesto. U mladších chlapcoch si vylepšil umiestnenie zo 60-tok Tomáš Kucej, ktorý obsadil 1. miesto.

Gratulácia patrí pretekárom za výborne výsledky a hlavne trénerom Jozefovi Ridzikovi a Michalovi Koukalovi. Za zorganizovanie súťaže patrí poďakovanie organizátorom DHZ Púchov, riaditeľke ZŠ Gorazdova Mgr. Viere Flimmelovej, mestu Púchov a sponzorovi Safirs s.r.o.

Michal Koukal, foto: Slavomír Flimmel