4. jún bude patriť v Púchove oslave rodiny

449

Manželov Lenku a Jozefa Daškovcov z Horných Kočkoviec registruje širšia púchovská verejnosť ako tých, ktorí stoja za občianskym združením S láskou k človeku, ktoré zasa organizačne stojí za niektorými charitatívnymi a spoločenskými podujatiami. Takým je aj to nadchádzajúce – Deň rodiny, ktoré sa uskutoční v nedeľu popoludní (4. júna) na pešej zóne a v priľahlom areáli cirkevnej školy. Viac a nielen o tomto podujatí porozprávali spoločne.

Pravidelne (už osem rokov) usporadúvate v Púchove Deň rodiny. Čo bolo popudom, tým hnacím motorom, pre vznik takéhoto podujatia?
Občianske združenie S láskou k človeku vzniklo v roku 2005 z iniciatívy 12 kresťanských rodín púchovského regiónu s cieľom realizácie rôznych charitatívnych podujatí i projektov slúžiacich pre rozvoj a budovanie rodiny. Deň rodiny sme začali organizovať v roku 2010 s cieľom vytvoriť priestor a príjemné prostredie, kde celé rodiny pospolu môžu spoločne stráviť čas v jednoduchosti, slobode a radosti. Príjemný spoločný zážitok i stretnutie s inými rodinami môžu byť impulzom k rozhodnutiu rodičov pravidelne tráviť spolu čas ako rodina. Spoločne trávený čas, je nevyhnutný pre zdravé fungovanie rodiny. My často zvykneme hovoriť, že bez času niet vzťahu. Ak manželia netrávia spolu čas, nebude ich manželstvo šťastné a pevné, ich deti budú žiť v neistote a bez skutočnej radosti. Dobré fungujúce manželstvo je určite základom zdravej rodiny a nevyhnutnou pôdou pre zdravý rozvoj detí. Podobne ak rodičia netrávia dostatok času so svojimi deťmi, nebudú mať s nimi vzťah, čo vedie k mnohým závažným problémom v živote detí, ale i rodičov.

S akým ohlasom ste sa stretávali na začiatku pri usporadúvaní prvého a najstarších ročníkov?
Hneď prvý ročník nás prekvapil bohatou účasťou a pozitívnym ohlasom širokej verejnosti v Púchove a tak pre nás nebolo ťažké organizovať ďalšie ročníky s účasťou okolo 1500 návštevníkov ročne. Už od začiatku bola organizácia Dňa rodiny kolektívnym dielom viacerých subjektov a desiatok obetavých dobrovoľníkov, ktorým aj touto cestou ďakujeme za ich obetavosť. Pri organizácii spolupracujeme najmä s CZŠ sv. Margity, CVČ Včielka, RK farským úradom, najnovšie aj s mestským úradom v Púchove. Počet spoluorganizátorov sa neustále rozširuje a dúfame, že tento trend bude pokračovať. Obzvlášť nás teší dobrovoľnícka práca mladých ľudí, ktorí sa čoraz intenzívnejšie zapájajú do organizácie Dňa rodiny.

Prečo je dôležité upozorňovať v súčasnej dobe na rodinu ako takú?
Rodina v súčasnosti čelí rôznym útokom, ktoré spochybňujú základné hodnoty, na ktorých je rodina postavená. Najnebezpečnejšími sú dehonestácia pojmu láska, relativizmus, falošné chápanie slobody, kultúra provizórnosti, pohodlnosť, spochybňovanie významu obety, egocentrizmus, pôžitkárstvo a iné. Nám sa zdá, že tieto útoky, ktorým chýba zdravý „sedliacky“ rozum, sú zámerné a financované „z jednej kuchyne“. Môžeme sa spýtať, kto môže profitovať z rozkladu rodiny? No určite mnohí, napr. tí, ktorí túžia ovládať iných, tí, ktorí profitujú z nešťastia detí žijúcich v nefunkčných rodinách… Tento zoznam by bol dlhý. Proti týmto snahám sme povinní v záujme našich detí a budúcich generácií zaujať rázne stanovisko. Zdravá rodina je určite základom progresívneho vývoja spoločnosti, poriadku, prosperity, ale najmä spokojného a šťastného života nás všetkých. Ak dovolíme, aby sa kríza rodiny prehlbovala, riskujeme zánik našej kultúry,
o čom nás učia aj dejiny.

Čo je podľa Vás rodina? Kedysi bola prísne zadefinovaná sobášom, dnes hovoríme o rodine: žena, muž, dieťa…?
Rodinu si môže každý zadefinovať po svojom a mnohé odpovede budú správne. Pre nás je rodina priestorom celoživotného vzájomného sebadarovania a obetavej lásky všetkých jej členov – manželov, detí, ako i starých či prastarých rodičov. Základným kameňom rodiny je obetavá, odpúšťajúca a odvážna láska manželov, ktorá ako píše sv. Pavol „všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží“. Takáto láska vytvára oázu bezpečia a istoty pre všetkých členov rodiny. Sobáš pred cirkevnou či svetskou vrchnosťou je prejavom takejto silnej a zdravej lásky, ale aj odvahy prijať manželstvo ako výzvu neustále bojovať, odpúšťať, budovať, začínať stále od znova a nikdy to nevzdať. My osobne by sme sa určite necítili skutočne milovaní, ak by partner nedokázal potvrdiť svoju lásku celoživotným sľubom, ktorý
je aj prejavom zodpovednosti.

Prečo nie je v súčasnosti atraktívne sobášenie sa?
Médiá ponúkajú kultúru provizórnosti, vidíme to aj v obchodoch. Nič trváce, všetko iba na chvíľu. Ale keď ideme s partnerom kupovať byt či dom, keď plánujeme deti, určite nám to ide ľahšie a sme odvážnejší, ak sa môžeme oprieť o celoživotný sľub lásky a vernosti toho druhého. Určite nechceme posudzovať tých, ktorí sa rozhodli žiť bez celoživotného záväzku. Mnohí tak konajú v dôsledku zranení, ktoré si odniesli zo svojich rodín, ale chceme ich povzbudiť k odvahe, že celoživotné a šťastné manželstvo je možné, ak sa obaja budú o to snažiť. My žijeme v šťastnom manželstve už 25 rokov. Vďaka vzájomnému úsiliu, odpusteniu a Božej pomoci je náš vzťah a naša láska oveľa plnšia a hlbšia ako v čase sobáša. Podobných svedectiev okolo nás je stále dosť.
A jedna inšpirácia na záver: pracujeme s manželmi a rodinami už 20 rokov a myslíme si, že najmä pre mladých manželov je potrebné sa vzdelávať a mať k dispozícii dobrú literatúru o budovaní vzťahu manželov a výchove detí. Vo vzdelávaní manželov
a rodičov by mohli pomôcť aj Púchovské noviny, v prípade záujmu sa do takéhoto projektu radi zapojíme. Srdečne vás všetkých pozývame na 8. ročník Dňa rodiny v Púchove, kde uvedené témy môžeme rozobrať v osobnom rozhovore a v príjemnom prostredí.

Manželom Daškovcom za rozhovor poďakovala T. Moravcová