40. výročie Materskej školy Mládežnícka 1438/13 Púchov

587

Prišiel september a brány škôl sa opäť otvorili a prijali deti do školských lavíc i do materských škôl. Ani my sme neboli výnimkou. Nechýbal však plač najmenších, ale aj takých, ktorí už do materskej školy chodili, ale mali dlhšie prázdniny a ťažko sa im po nich začínalo bez mamičky, bez ocka, alebo starých rodičov. Vždy im niekto chýbal, pre koho bol dôvod smútiť. Prešiel však mesiac a situácia sa zlepšila. Niektorí sú už veselší, niektorým sa u nás začalo páčiť a niektorí ešte slzičky ronia stále. Vždy sa ich snažíme zaujať, aby zabudli na svoje žiale, ale nie vždy sa nám to podarí.

V tomto období oslavuje naša materská škola jubilejné výročie – 40 rokov od svojho vzniku. Keď sa 7. 9. 1981 otvorili brány našej školy, 120 detí bolo prijatých do materskej školy a 35 detí jaselského veku prechádzalo novými priestormi. História sa však neustále opakuje, a tak ako vtedy padali slzičky smútku za rodičmi, plačeme aj po 40 rokoch.

Mnohé pani učiteľky i mnohí nepedagogickí zamestnanci už odišli do dôchodku, ale sú medzi nami aj takí, ktorí sme školu otvárali a pracujeme v nej doposiaľ. Žiaľ, ale s niektorými sme sa rozlúčili v smútku a navždy. I keď nie sú medzi nami, spomíname na nich. Vieme, že prešlo veľa vody, veľa rokov, veľa udalostí a znenazdajky oslavujeme štyridsiatku.

V živote človeka je to ešte pekný vek, má už každý niečo za sebou, ale v živote školy je to už riadna história. Za toto dlhé obdobie prešla škola rôznymi zmenami. Začínali sme ako spoločné zariadenie Jasle a materská škola Mládežnícka Púchov, ale v roku 1994 sme zostali len materskou školou. Koniec deväťdesiatych rokov priniesol ťažšie obdobie, prihlásených detí bolo menej, a tak sme pracovali len v piatich triedach. To trvalo do začiatku rokov po vstúpení do nového tisícročia.

Situácia sa vtedy zlepšila populácia detí stúpala a dve triedy sme opäť otvorili. Máme sedem tried, jednu triedu s poldennou starostlivosťou a sú plne obsadené. Sú tu už aj deti našich odchovancov. A tak sa stretávame s rodičmi našich detí, ktorí už v živote stoja na vlastných nohách. História je neúprosná. Stovky, ba tisícky detí prešli, obrazne povedané, našimi rukami, mnohí z nich dosiahli v živote vynikajúce úspechy. Niektorí sa stali našimi kolegami, z niektorých sú lekári, právnici, inžinieri, zdravotné sestry ale aj kuchári, stavbári, taxikári a pod.

Postupne niektoré z nás opustia brány školy a odídu na zaslúžený odpočinok. Neostáva nám nič iné, len popriať škole ďalšie plodné roky, veľa šikovných a dobrých detí, úspešné a kreatívne pani učiteľky, dobré pani kuchárky, bez ktorých by sme nemohli byť, dobré pani upratovačky, ktoré sa nám starajú o hygienu prostredia a ostatným, ktorí ešte po nás budú dlhé roky vychovávať deti, aby boli z nich trpezlivé, dobré, druhé mamy a vychovali generáciu, ktorá nám bude robiť radosť nielen doma, ale i vo svete.

Na záver konštatujem: Čas tak rýchlo letí, koľko nám ešte prejde rukami detí?… Milá naša materská škola, máme ťa radi, sme tu radi, prajeme ti k narodeninám len to najlepšie, čo sa dá. Veríme, že slzy budú na stretnutiach a pri spomienkach stekať po tvárach mnohých z nás, keď sa stretneme po rokoch, pri ďalšom krásnom jubileu.

Daniela Valentínyová, riaditeľka MŠ