Európsky deň jazykov na SOŠ obchodu a služieb Púchov

57

Dňa 1. októbra 2021 pripravila Žiacka školská rada, Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Púchove, prezentáciu a aktivity týkajúce sa Európskeho dňa jazykov.

Pri príprave tohto významného dňa sa naši žiaci inšpirovali aj brožúrkou poslanca Európskeho parlamentu Ing. Ivana Štefanca, MBA, PhD. – Spoznaj slovenské regióny od západu po východ cez zabudnuté recepty starých mám, ktorá im poslúžila ako cenný študijný materiál. Pripravili učebňu v ľudovom štýle s ochutnávkou jedál slovenskej kuchyne a „priraďovačkou“ v duchu ľudových pochúťok. Taktiež prichystali učebňu s rôznymi aktivitami v cudzích jazykoch, kde si žiaci mohli za sladkú odmenu otestovať svoje vedomosti.

Našu školu poctila svojou návštevou aj pani Vierka Čeplíková, asistentka pána poslanca, ktorý sa kvôli pracovnej vyťaženosti nemohol Európskeho dňa jazykov v našej škole zúčastniť. Pani Čeplíková hodnotila prácu Žiackej školskej rady a pripravenú akciu veľmi kladne. Tlmočila radosť a spokojnosť pána Ing. Ivana Štefanca, MBA, PhD., že jeho brožúrka o zabudnutých receptoch spĺňa svoj účel. Žiacku školskú radu a všetkých našich študentov potešil aj jeho osobný video pozdrav, v ktorom sa všetkým prihovoril a prisľúbil osobnú návštevu našej školy a stretnutie so študentmi v diskusii na zaujímavé témy.

Žiacka školská rada bola veľmi potešená, že celá akcia sa niesla v priateľskom duchu a že vyučujúci i študenti sa mohli v pokoji stretnúť a porozprávať pri netradičnej forme vzdelávania.

Ivana Tarabová