50 rokov histórie kulturistiky v Púchove (1. časť)

1659

Kulturistika a fitness aktivita v rokoch 1967-1985

Založenie kulturistického oddielu

Kulturistický oddiel pod hlavičkou TJ Gumárne Púchov, bol založený v roku 1967. Jeho zakladateľmi boli Štefan GAŠPÁR a Stanislav GABČO. Treba však podotknúť, že prvé kroky v tejto novej športovej disciplíne začínajú v Púchove už od roku 1964 a na tú dobu bolo veľmi ťažké presadiť toto nové športové odvetvie do telovýchovného hnutia na Slovensku. Ale púchovskí zakladatelia a ostatní nadšenci tohto športu nepodľahli negatívnemu tlaku vtedajšieho politického smeru (aj pre šport) a púchovský kulturistický oddiel patril medzi prvých zakladateľov tohto športu na Slovensku.

Začínajúci pretekári (športovci) púchovskej kulturistiky sa zúčastnili prvých súťaží už v rokoch 1965-66 pod hlavičkou „Závodného klubu ROH“ Gumární Púchov, sídliaceho v miestnej časti Púchov-Kolonka. Práve tu bola v rámci budovy Závodného klubu svojpomocne zriadená prvá posilňovňa v Púchove. Prvé kroky k organizácii púchovskej kulturistiky a fitness aktivity, k metodike tréningu a propagácie tohto športu boli spojené cez mnohé osobné stretnutia a školenia pod vedením zvučných mien – Juraj VYŠNÝ, Milan JABLONSKÝ, Alexander KAUTNIK, Alexander BAČINSKÝ.

Roky 1968-1973:

Hoci začiatky neboli jednoduché, čoskoro sa dostavili prvé výsledky. Už v roku 1968 sa na Majstrovstvá ČSSR prebojoval Gustáv TRŠKA. V ročenke TJ Gumárne Púchov 1970 sú zaznamenané skvelé úspechy až 10-tich členov-športovcov kulturistického oddielu, ktorý mal názov „Health studio Steve Reevesa“- voľný preklad „Štúdio zdravia S. Reevesa alebo Centrum zdravia S. Reevesa“. Podstatné je to, že už v tých rokoch sa hovorilo o zdravom životnom štýle ľudskej populácie.

Na Majstrovstvách Slovenska 1970 v Púchove dosiahli púchovskí pretekári vo svojich kategóriách nasledovné výsledky: juniori – Gustáv TRŠKA 6., Pavol NOVOSÁD 8., Jozef BAŠKA 9., Pavol VRANÍK 6., muži – Stanislav GABČO 10., a Ivan GEŠO 10. miesto. V nasledujúcom roku 1971 kulturistický oddiel usporiadal oblastné majstrovstvá kraja mužov. V roku 1972 náš oddiel reprezentovali na majstrovstvách Slovenska 4 pretekári, ktorí získali nasledovné umiestnenia vo svojich kategóriách: Pavol NOVOSÁD 7. miesto, Miroslav MARČEK 7. miesto, Vladimír TARABA 6. miesto a Jozef KALMA (Kajak) 8. miesto. Obdobné výsledky dosiahli púchovskí kulturisti aj v r. 1973 na V. M-SSR mužov v Žiari na Hronom. Pavol NOVOSÁD 8., Ladislav BEBČÁK 10., Pavol VRANÍK 8. miesto.

Rok 1974:

O rok neskôr v r. 1974 púchovský oddiel kulturistiky reprezentovali na Majstrovstvách ČSSR hneď dvaja pretekári. Dorastenec Pavol GAVENDA, bol tretí a obsadil 5. miesto v rebríčku najlepších športovcov TJ Gumárne Púchov. Druhým bol Pavol NOVOSÁD v kategórií mužov, ktorý na M-ČSSR skončil 10. Na M-SSR mužov v Nitre 1974 obsadili naši pretekári vo svojich kat. nasledovné umiestnenia: Pavol NOVOSÁD 6. a Jozef FURDAN 7. miesto.

V tomto časovom období boli úspešnými reprezentantmi na majstrovstvách kraja a rôznych pohárových súťaží aj bratia Peter a Stanislav DLESK, Miroslav PREKOP, Gustáv CRKOŇ, Ladislav CHANO, Dušan LUHOVÝ, Ján KUBÁŇ, Vladimír BAČA, Ladislav BEBČÁK, Ivan Šumichrast, Karol Šurina, Miroslav HVIZDÁK a ďalší nadšenci tohto športu.

Rok 1975:

Od roku 1975 sa svojimi výsledkami do popredia púchovskej kulturistiky dostávajú noví a mladší pretekári – bratia PREKOPOVCI (Miroslav, Marián, Dušan a zopár súťaží absolvoval aj najmladší Vladimír), Marián VANKO, Anton PANÁČEK, Ľubomír CHROMČÁK, Miroslav KOPIŠ,.. siloví trojbojári – Jaroslav NOVOSAD, bratia TRNKOVCI (Jozef a Ján), Jozef KĽUČKA a ďalší.

V roku 1975 boli púchovskí funkcionári (GAŠPÁR, GABČO) poverení organizáciou VIII. Majstrovstiev ČSSR v športovej kulturistike mužov. Domáci pretekár Vladimír TARABA získal krásne 8. miesto a dosiahol dovtedy najlepšie umiestnenie z oddielu medzi mužmi.

Tieto majstrovstvá ČSSR sa zapísali do histórie československej kulturistiky rekordným športovým výkonom. Alois PEK (pretekár z klubu Sandow Mariánske Lázne) po prvýkrát v histórii športovej kulturistiky pokoril hranicu 200 kg v tlaku na lavičke (tzv. benchpress). Na vysvetlenie, v tomto období museli kulturisti dokázať aj svoju silu a nielen peknú a svalovo rozvinutú postavu. Táto disciplína bola aj súčasťou celkového hodnotenia kulturistickej postavy. Činku mu vtedy podával Miroslav PREKOP. Na tú dobu to bol fantastický zážitok pre všetkých fanúšikov a činovníkov v tomto športe a dlho neprekonateľný rekord medzi kulturistami.

V tomto roku nás úspešne reprezentovali na M-Slovenska dorastu Miroslav ŠULAVÍK na 5. mieste, Ľubo KVASNIČKA na 7. mieste. V kat. mužov Vladimír TARABA na 4. mieste a Pavol GAVENDA na 9. mieste.

Pre náš oddiel nasledovali dva úspešné roky.

Roky 1976-1977:

V roku 1976 na Majstrovstvách ČSSR mužov ešte len junior Marián PREKOP obsadil 10. miesto (bol najmladším a výškovo najnižším pretekárom celého šampionátu), jeho brat Dušan PREKOP získal na Majstrovstvách ČSSR dorastencov 3. miesto, čo mu dopomohlo na 6. miesto v hodnotení kulturistov kraja a na 3. miesto v hodnotení športovcov TJ Gumárne Púchov za rok 1976. Marián skončil v rebríčku TJ na desiatom mieste. Na M-Slovenska skončil Vlado TARABA na 6. mieste. Veľký úspech sme dosiahli v osobe trénera oddielu Štefana GAŠPÁRA, ktorý bol hodnotený v roku 1976 ako najlepší tréner TJ Gumárne Púchov a ako druhý tréner kulturistov v kraji.

Rok 1977 je ešte úspešnejší ako predchádzajúci. Na majstrovstvách Slovenska juniorov získal Marián PREKOP 2. miesto a Dušan PREKOP bol štvrtý. Relatívne väčší úspech dosiahli obidvaja PREKOPOVCI na majstrovstvách ČSSR juniorov, keď Marián obsadil 2. miesto a Dušan 5. miesto v kategórií do 169 cm. Vladimír TARABA získal na M-SSR 6. miesto.

V tomto období sa začína formovať aj skupina nadšencov pre silový trojboj, ktorá bola zastrešená pod už existujúcim kulturistickým oddielom v Púchove a prvé úspechy nedali na seba dlho čakať. V silovom trojboji dorastencov sa majstrami kraja stali dorastenci Miroslav KOPIŠ, Jozef SUPEK a Jozef TRNKA.

Roky 1978-1979:

V roku 1978 sme získali 2 tituly majstrov kraja v športovej kulturistike – Marián KOVÁČIK u mužov a Jozef SUPEK v kat. dorastencov (z vetvy silového trojboja prešiel ku športovej kulturistike, obdobne aj Miroslav KOPIŠ). Na Majstrovstvách Slovenska dorastencov bol Jozef SUPEK tretí a reprezentoval na Majstrovstvách ČSSR v Púchove – nepodarilo sa mu zopakovať športovú výkon a skončil až deviaty. V silovom trojboji mladších dorastencov sa majstrom kraja stal Jozef STRNAD.

V roku 1979 sme mali na Majstrovstvách ČSSR zástupcov vo všetkých vekových kategóriách. U dorastencov bol Ľubomír CHROMČÁK majster kraja, na slovenskom šampionáte bol 4. a na Majstrovstvách ČSSR obsadil 9. miesto. U juniorov bol Miroslav KOPIŠ majster kraja. Na Slovensku získal 3. miesto a postúpil na Majstrovstvá ČSSR, kde nesúťažil pre záverečné učňovské skúšky. U mužov bol Marián KOVÁČIK druhý v rámci stredoslovenského kraja, na Majstrovstvách Slovenska skončil 6. a na M-ČSSR bol jedenásty.

Roky 1980-1985:

V roku 1980 bol najúspešnejším z pretekárov dorastenec Marián VANKO, majster kraja, 3. na majstrovstvách SSR a 2. na majstrovstvách ČSSR.

Za rok 1981 najviac úspechov dosiahli juniori Marián VANKO, 4. na M-SSR a 6. na M-ČSSR; Miroslav KOPIŠ, 6. na M-SSR a 5. na M-ČSSR.

Rok 1982 bol najvýznamnejší v úspechoch v kategórií dorastu, keď Anton PANÁČEK obsadil 3. miesto na M-SSR a tak isto aj na M-ČSSR.

V roku 1983 nás na Majstrovstvách SSR reprezentovali dorastenci František ĎURDÍK 7., Miroslav MATEJÍČKA 6., Emil KOPŠÍK 6. miesto. Na M-SSR mužov okrem Mariána PREKOPA aj Ján KARAS, ktorý získal pekné 8. miesto.

Najlepší výsledok za rok 1984 dosiahol dorastenec Ján KOČIŠ, keď obsadil 8. miesto na M-SSR.

V r. 1985 na M-SSR nás reprezentovali Marián VANKO a Peter JAKÚBEK. Obaja obsadili 9. miesto vo svojich kategóriách.

Organizovanie kulturistických podujatí v Púchove

V rokoch 1970-1980 sme usporiadali viackrát majstrovstvá kraja v rôznych kategóriách. Prvý významnejší šampionát už v roku 1970 – Majstrovstvá Slovenska mužov. Púchovský oddiel kulturistiky bol v r. 1973 aj usporiadateľom VIII. ročníka pohárovej súťaže o „Pohár časopisu Tréner“ (v tom čase veľmi populárny mesačník pre šport) za účasti pretekárov z Maďarska. Na zasadnutí pléna SKuZ (Slovenský Kulturistický Zväz) v Ružomberku r. 1973 bola svedomitá práca dvoch zakladateľov oddielu, dlhoročných funkcionárov a rozhodcov Stanislava GABČA a Štefana GAŠPARA ohodnotená vyznamenaním „Čestný odznak ČSZTV.

V r. 1975 už spomínaný československý šampionát v športovej kulturistike mužov, v roku 1978 III. Majstrovstvá ČSSR v športovej kulturistike dorastencov. V roku 1980 pri príležitosti 35. výročia oslobodenia ČSSR, 30. výročia zahájenia výroby v národnom podniku Gumárne 1. mája Púchov a 60. výročia TJ v Púchove sme usporiadali 13. Majstrovstvá ČSSR v športovej kulturistike pre rok 1980.

Aj tieto Majstrovstvá ČSSR 1980 v Púchove sa zapísali do histórie československej kulturistiky dvoma faktami. Prvým – pozitívnym v tom, že takú účasť divákov na M-ČSSR dovtedy história súťaží v kulturistike nezaznamenala. Druhým – negatívnym v tom, že po prvej časti súťaže sa popoludňajšia časť začala asi s polhodinovým oneskorením (prestávka po dopoludňajšej časti bola spojená s kladením vencov v rámci 35. výročia oslobodenia ČSSR v neďalekej obci Mladoňov). Nedočkavosť divákov pri otváraní dverí do veľkej sály Domu kultúry v Púchove bola taká veľká, že masívne štvorkrídlové dvere neodolali náporu divákov (na obsadenie si čo najlepšieho miesta na sedenie) a boli úplne zničené. Aby toho nebolo málo, tak púchovskí nadšenci kulturistiky v roku 1982 znovu organizujú súťaž o „Pohár časopisu Tréner“ – 17. ročník (v tomto období najprestížnejšia a najstaršia pohárová súťaž).

Poďakovanie

Za dosiahnutými výsledkami treba vidieť obetavú prácu neveľkého kolektívu nadšencov, dlhoročných členov výboru oddielu – Stanislav GABČO, Štefan GAŠPÁR, Vladimír TARABA, Miroslav PREKOP, Anna GAŠPÁROVÁ, Stanislava TARABOVÁ, Jarmila KUCEJOVÁ, Ján LENDEL, Gabriela CRKOŇOVÁ, Jozef KĽUČKA a usilovnú každodennú prácu ďalších členov oddielu.

Pri organizácií kulturistických súťaží v Púchove (roky 1968–1984) nám vďaka zakladateľom (GAŠPÁR, GABČO) výrazne sponzorsky pomáhali aj predstavitelia okolitých závodov, podnikov, firiem: TJ Gumárne – Ing. Milan HENEK, Ing. Milan ZELKO, JUDr. Viliam VETEŠKA, Anton ZLATOŠ, Július BRADÁČ, riaditelia podniku G1M Ing. Oto HLOŽA a Ing. Štefan ROSINA st. s manželkou Zdenkou, Ing. Tomáš KUCHARÍK, Emil a Jozef HYŽÁKOVCI, Ján KAŠŠOVIC a ďalší funkcionári a čelní predstavitelia mesta Púchov.

Marián Prekop