Okresné kolo 60. ročníka fyzikálnej olympiády

89

Centrum voľného času Včielka Púchov organizovalo 13. marca 2019 okresné kolo fyzikálnej olympiády kat. E a kat. F na ZŠ Mládežnícka Púchov. Hlavným cieľom olympiády je podporovať talentovaných žiakov vo fyzike a pomáhať žiakom tento talent rozvíjať. Olympiády sa zúčastnilo 14 žiakov zo škôl: ZŠ Mládežnícka Púchov, CZŠ sv. Margity Púchov, ZŠ E. Schreibera Lednické Rovne, Gymnázium Púchov a ZŠ Beluša.

Kategória E je určená pre žiakov 9.ročníka a viacročných gymnázií. Na prvom mieste sa umiestnila žiačka zo ZŠ Mládežnícka Lucia Odváhová. Druhé miesto patrilo hneď trom súťažiacim – Mariánovi Harnádkovi z Gymnázia Púchov, Janke Strapkovej zo ZŠ E. Schreibera Lednické Rovne a tiež Kataríne Lazovanovej zo ZŠ Mládežnícka Púchov. Žiaci z tejto kategórie postupujú do krajského kola, ktoré sa koná 10.4.2019 v Púchove. Žiakom držíme palce, aby svoje vedomosti i tam obhájili a umiestnili sa na popredných pozíciach.

Žiaci, ktorí súťažili v kategórii F (8. ročník ZŠ) nepostupujú do krajského kola, nakoľko táto kategória končí okresným kolom. Na záver by som chcela veľmi pekne poďakovať komisii v zložení Mgr. Miroslav Bučko, Mgr. Helena Panáčková a Mgr. Ľubica Dvorská za prácu pri hodnotení testov a ZŠ Mládežnícka za priestor a príjemné prostredie.

Dáša Illyová, CVČ Včielka