7. ročník Káčera na bicykli bude špeciálny

161

Na prelome júna a júla sa správca Nadácie TA3 Peter Káčer opäť vyberie na svojom špeciálne upravenom bicykli po Slovensku, aby pomáhal a motivoval k pomoci aj iných. Športovec  s hendikepom, filantrop a ambasádor projektu Káčer na bicykli bude už siedmy rok po sebe bicyklovať v mene pomoci ľuďom, ktorí sa obracajú so svojimi žiadosťami na Nadáciu TA3.

Počas siedmych dní prejde sedem etáp, z ktorých každá bude venovaná konkrétnej rodine či jednotlivcovi. Peter Káčer bude bicyklovať pre deti, ktoré sa narodili so zdravotnými problémami a potrebujú nákladnú liečbu, ale aj pre niekoľkých dospelých mladých ľudí, odkázaných na pomoc rodiny a okolia. Ich životné osudy, potreby, radosti aj trápenia sú každoročne prezentované formou príbehov vo vysielaní Televízie TA3 a na webe podujatia Káčer na bicykli.

Káčer na bicykli určite bude aj v roku 2020

Príprava a plánovanie aktuálneho ročníka charitatívnej cyklotour bolo v neistých a ťažko predvídateľnom období vrcholiacej pandémie. Nadácia TA3 a Peter Káčer sa preto museli pripraviť na viacero variantov podujatia. Skloňovalo sa najmä bezpečnostné a epidemiologické hľadisko. Isté bolo len jedno: Káčer na bicykli určite bude aj v roku 2020. Lebo aj napriek koronakríze  je vzájomná ohľaduplnosť, empatia, rešpekt a najmä pomoc odkázaným potrebná a žiadne opatrenia ju nemôžu dať na vedľajšiu koľaj záujmu.

Napokon zvíťazil návrh uskutočniť charitatívne podujatie vo formáte, aký doteraz ešte nebol a má v sebe aj silnú symboliku. Peter Káčer pôjde sám – na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov, keď ho sprevádzali stovky cyklistov a atmosféru podujatia dopĺňali vystúpenia umelcov a detí nielen na námestiach obcí a miest, ale aj pozdĺž trasy. Správca Nadácie TA3 odštartuje svoju charitatívnu tour 27. júna na Spiši a ukončí ju 3. júla na západnom Slovensku. Jeho cestu bude celý týždeň monitorovať vo svojom vysielaní Televízia TA3.

Sám počas 7 dní prejde 7 etáp pre 7 príbehov

Príprava tohto podujatia – bez ohľadu na to, či má masový charakter ako v predchádzajúcich rokoch, alebo je v špeciálnom režime osamoteného cyklistu – by nebola možná bez spolupráce s partnermi. Okrem tradičného podporovateľa Káčera na bicykli, spoločnosti COOP Jednota, je to Združenie miest a obcí Slovenska, ktoré každoročne vychádza Nadácii TA3 v ústrety a podáva jej pomocnú ruku.

7. ročník Káčera na bicykli bude síce bez verejnosti, ale bez jej podpory by správca Nadácie TA3 nemohol splniť sľuby, ktoré dal rodinám a jednotlivcom, čakajúcim na pomoc Nadácie TA3. Každý, kto by chcel Petra Káčera podporiť v jeho snažení a prispieť tým, ktorým tento rok pomáha, môže poslať esemesku na číslo 832. Jej hodnota je 1 euro a službu poskytujú všetci mobilný operátori. Štát ani telekomunikačné spoločnosti si z tejto sumy nič neberú a celá je prostredníctvom Nadácie TA3 poukázaná na pomoc tým, ktorí to potrebujú.

Ako vznikol Káčer na bicykli

V roku 2014 správca Nadácie TA3 Peter Káčer postavil sám seba pred výzvu prejsť na svojom špeciálne upravenom bicykli z Bratislavy do Košíc. Odhodlal sa zvládnuť to za týždeň. Z prvotnej myšlienky otestovania fyzických možností človeka so zdravotným hendikepom napokon vzniklo charitatívne podujatie s obrovským ohlasom verejnosti. Od roku 2014 prešiel Peter Káčer tisíce kilometrov po Slovensku, navštívil stovky miest a obcí a podarilo sa mu vyzbierať viac ako milión eur na charitu.

Zdroj: zmos.sk