90 rokov histórie činnosti hasičského vozidla Walter

292

Hasičské vozidlo Walter, patriace Dobrovoľnému hasičskému zboru mesta Púchov, sa tento rok dožíva svojich krásnych 90 rokov.

Začiatkom 30.-tych rokov minulého storočia už konská ručná hasičská striekačka v Púchove nevyhovovala žiadaným podmienkam, tak bola pre mesto Púchov v roku 1931 zakúpená dvojkolesová striekačka od firmy Hrček a Neugebauer, ktorá bola na požiarovisko ťahaná rôznymi spôsobmi. V roku 1932 sa od tej istej firmy zakúpil automobilový prepravný voz Walter, aby sa to pre hasičov mesta Púchov skompletizovalo. Dňa 19. júna 1932 dochádza k slávnostnej vysviacke motorovej striekačky a vozidla Walter na námestí miestnym administrátorom rímsko–katolíckej fary p. farárom Viktorom Kallayom. Prítomný bol tiež zemský hasičský veliteľ Vojtech Brosman a veľké množstvo hasičov z okolitých obci. Taktiež v tej dobe hasičský výbor dal vyrobiť katafalk pre prípadnú pietnu rozlúčku svojich členov.

Nakoľko prišla nová doba a modernizácia techniky, vozidlo Walter už nevyhovovalo dobe, púchovskí hasiči vozidlo dali 30.5.1969 do obce Streženice, kde ho používali až do roku 1975. Po čase už aj v Streženiciach vozidlo Walter nepotrebovali, vyradili ho z činnosti a skončilo na smetisku. Dozvedeli sa to starí púchovskí dobrovoľní hasiči a vozidlo dopravili na púchovskú hasičskú zbrojnicu, kde ho popravovali tak, aby to bolo funkčné ako spomienka. Ale to im nestačilo a dňa 25.6.1976 znova tomu vozidlu dali život a riadne ho prihlásili na polícii, kde dostalo svoju značku. V roku 2001 sa znova a naposledy použil ako katafalk na odprevadenie na poslednú cestu primátora mesta Jána Štrbáňa.

Od roku 2002 vozidlo Walter začalo hlásiť svoje opotrebovanie a bolo potrebné s tým niečo urobiť. V roku 2003 po dohode hasičského výboru a bratov Viliama a Viktora Veteškovcov sa podujali pomôcť tejto veci sponzorským finančným darom v hodnote 50 000 Sk. V tom čase znova musel výbor zasadnúť, kde bolo potrebne nájsť členov alebo niekoho, kto sa na tú opravu podujme. Po dohode boli určený na opravu garáž majster Ladislav Režný a členovia zboru Jozef Ridzik St. a Jozef Marcina. Vozidlo bolo potrebne rozobrať až do šasi. Ale stále bolo málo, tak sa našiel ďalší sponzor Miroslav Pivko (obchod Mazda) – ten nám obrúsil blatníky i nastriekal všetky komponenty peknou červenou hasičskou farbou, ktorá je tam dodnes. Taktiež bolo potrebne osloviť jednu firmu kvôli pochrómovaniu zvukových trubiek a nakoniec poskladať, čo sa aj podarilo.

Vozidlo Walter sa mnoho krát prezentovalo v dňoch otvorených dverí v gumárňach a na ďalších podujatiach. V roku 2009 došlo k použitiu vozidla na odprevadenie k poslednej ceste nášho člena a sponzora Viliama Vetešku, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (už bez katafalku, ale po novej úprave) na prevezenie zo všetkými poctami na miestny cintorín. V roku 2012 bolo znova potrebné použiť vozidlo Walter na odprevadenie na jeho poslednej ceste nášho garážmajstra Ladislava Režného, ktorý sa o to vozidlo dlhé roky staral.

Po nebohom Ladislavovi Režnom si vzal do opatery vozidlo Jozef Ridzik st. ktorý funkčnosť udržal ešte dlhú dobu. Po čase vozidlo Walter znova začalo hlásiť problémy a to na kľukovej hriadeli, kde bronzové ložiska boli už vekom opotrebované. A tak sa dočasne urobili klzné ložiska, ktoré vydržali pár rokov. V roku 2014, došlo k zmene garážmajstra a taktovku prebral Ľubomír Žiačik. V roku 2020 bolo potrebné urobiť na motore Waltra kompletnú generálku – vybrať motor a zaniesť do firmy Haidler v Považskej Bystrici. V roku 2022 sa zistilo, že generálka nedopadla najlepšie a motor sa musel urýchlené znova vybrať a na reklamáciu dať znova urobiť. Ani druhá oprava sa nepodarila. Predseda zboru pozval odborníka na motory – starého kamaráta z detstva Antona Sedláka zo Starej Ľubovni, ktorý sa spolu s predsedom zboru do toho pustili a znova dali život nášmu vozidlu. Všetky výdavky na opravu Waltra niesol hasičský zbor z vlastných alebo sponzorských prostriedkov a nebolo ich málo.

Medzi tým sme za tie roky absolvovali mnoho akcií s rôznymi hudobnými skupinami, natáčaním filmu pre deti s názvom remesla pre Spievankovo, ďalej odvozom mladomanželov na ich spoločnej ceste životom, alebo priamo na zbrojnici exkurziami pre deti a občanov mesta. Po náročnej poslednej oprave konečne sa vozidlo znova začalo prezentovať v plnej paráde – napr. na oslavách 130 rokov založenia hasičské zboru na Lúkach, ďalej 90. výročie zboru v Kvašove, na remeselníckych dňoch ELRO v Kežmarku a v obci Šuňava, kde hasičský zbor oslavoval 130. výročie založenia zboru a tohto roku na veľkej oslave 100 rokov založenia Zemskej hasičskej jednoty v Trenčíne.

Tento rok si pripomíname 90 rokov nášho hasičského vozidla Walter. Ďakujeme nášmu prepravcovi vozidla Martinovi Halačovi, ktorý nám veľa pomohol. Aj keď si to niektorí ľudia v Púchove možno nevšimli, náš Dobrovoľný hasičský zbor mesta Púchov je veľmi hrdý na to, že vozidlo Walter vzorne reprezentuje naše mesto Púchov a Trenčiansky kraj.

Jozef Ridzik, st., foto: Slavomír Flimmel, OZ Puchovo dedičstvo