Aj neplnoletí budú môcť voliť

944

O necelý mesiac nás čakajú komunálne voľby. V Púchove, tak ako aj v iných mestách a obciach na Slovensku, si budeme 10.11. voliť našich zástupcov na nasledujúce 4 roky.

V predchádzajúcej vete je uvedené slovo „budeme“, avšak nakoľko ešte nemám volebné právo, budem musieť toto slovko nahradiť slovom „budete“. Vy, naši občania, si budete voliť primátora alebo primátorku nášho mesta a takisto svojich zástupcov – poslancov do mestského zastupiteľstva. Mám len 17 rokov a hoci ešte voliť nemôžem, urobil by som tak veľmi rád. Ako možno niektorí viete, zaujímam sa o komunálnu politiku v našom meste a práve preto je pre mňa atraktívne sledovať dianie v meste pred voľbami, vyvíjajúcu sa predvolebnú kampaň a všetko čo sa tejto témy týka. Avšak, rovnako ako moji rovesníci, počas volieb zostanem len pri sledovaní, tento rok však s jednou výnimkou.

Momentálne pracujem na mojej projektovej práci s názvom „Komunálna politika pre mladých“ a v tejto súvislosti prinášam mladým Púchovčanom jedinečnú príležitosť. Budú si môcť vyskúšať voľbu primátora alebo primátorky nášho mesta. Táto práca bude skúmať znalosti mladých o komunálnej politike, záujem mladých o túto problematiku a takisto reálne preferencie mladých ľudí na primátora alebo primátorku v našom meste. Preto ľudia, ktorí majú menej ako 18 rokov dostanú v našom meste príležitosť vyskúšať si, aký je to pocit voliť. Pocítia zodpovednosť, ktorá s voľbou prichádza. Budú sa musieť rozhodnúť koho zvolia, pokiaľ budú chcieť a následne tak budú môcť aj urobiť.

Ide teda o simulované voľby z ktorých sa dozvieme aj skutočné výsledky. Výsledky budú publikované až po ukončení reálnych komunálnych volieb, teda až po 10.11.2018 po 22.00. Simulované voľby pre mladých budú prebiehať prostredníctvom online dotazníka, ktorý bude zverejnený na mojom súkromnom facebookovom profile Šimon Gabčo, ale zároveň vyrážam aj do ulíc Púchova, kde budú môcť mladí hádzať volebné lístky do volebnej urny, ktorá bude riadne zapečaťená a otvorená až po voľbách. Dátum a čas konania volieb budú takisto zverejnené na mojom profile.

Výsledky z týchto volieb dôsledne vyhodnotím a následne aj zverejním. Zároveň ich však použijem ako vzorku pre prácu „Komunálna politika pre mladých“ a porovnám s výsledkami z komunálnych volieb. Verím, že sa naši mladí občania potešia skutočnosti, že si budú môcť vyskúšať voľbu primátora alebo primátorky svojho mesta. Na záver by som ešte dodal, že výsledky budú na mojom profile umožnené k nahliadnutiu všetkým a rovnako aj celá moja práca, ktorá je venovaná vám, občanom mesta Púchov.

Šimon Gabčo