Diverzita kultúr, jedna Európa

594

Gymnáziu Púchov sa podarilo uspieť v programe Erasmus+ a získať tak grant na dvojročnú medzinárodnú spoluprácu stredných škôl. Projekt pod názvom „Diverzita kultúr, jedna Európa“ svojou aktuálnosťou získal oprávnenie niesť značku Európskeho roka kultúrneho dedičstva. V priebehu dvoch rokov sa študenti a učitelia budú venovať riešeniu vysoko aktuálnych tém, ktoré rezonujú spoločnosťou v každej z nich.

Úvodné projektové stretnutie učiteľov prebehlo v dňoch 3. – 5. októbra na škole I.E.S. Emilio Jimeno v španielskom meste Calatayud (autonómna oblasť Aragónsko). Počas stretnutia zástupcovia partnerských škôl zo Slovenska, Španielska, Lotyšska, Talianska a Grécka rozvinuli témy kultúrnej rozmanitosti Európy a hľadali v nich spoločné prieniky. Pre študentov tak vznikla zaujímavá mozaika projektových tém, ktorým sa budú počas dvojročnej spolupráce venovať. Sú to napríklad historické korene krajín, história demokracie, kultúrne súvislosti, migrácia, ozbrojené konflikty, občianske princípy, či významné osobnosti jednotlivých krajín.

Témy študenti spracujú počas projektového a kooperatívneho vyučovania v medzinárodných zmiešaných skupinách. Okrem študentských prebehnú aj učiteľské workshopy zamerané na nové metodológie a tiež aktivity pre rodičov a verejnosť. Výstupmi budú napríklad logo projektu, grécka dramatizácia, študentské flogy, virtuálne olympijské hry, netradične spracované prezentácie významných osobností, či stvárnenie legiend prostredníctvom komiksov.

Verejnosti bude priebeh projektu prístupný prostredníctvom pripravovanej webstránky, priestoru e-Twinning, facebooku a instagramu. Výsledky projektovej spolupráce Vám budeme s potešením prezentovať aj na stránkach novín.

Mgr. Jarmila Cvachová, Mgr. Ľubomíra Brtišová, Mgr. Kristína Brtišová, učiteľky Gymnázia Púchov