Aj po rokoch: VĎAKA!

236

V poslednom čísle PN si čitatelia novín mohli prečítať a pozrieť Fotoreportáž z 21. Púchovského jarmoku. Myslím si (a nie som sám), že tohtoročný jarmok možno označiť ako najvydarenejší a „najmohutnejší“ z doterajších ročníkov. Zásluhu na tom majú všetci tí, ktorí sa podieľali na jeho príprave, organizačnom zabezpečení i samotného priebehu – pracovníci Púchovskej kultúry, mestskej polície, technických služieb mesta, členom divadelných a folklórnych skupín, žiakom a učiteľom ZUŠ a CVČ. Samozrejme, najväčšiu zásluhu na úspešnom priebehu majú poslanci mestského zastupiteľstva a zamestnanci mestského úradu pod vedením pani primátorky JUDr. Kataríny Henekovej. Všetkým určite patrí naše úprimné poďakovanie.

Pri tejto príležitosti – myslím si, že zaslúžené poďakovanie právom patrí aj čestnému občanovi mesta pánovi exprimátorovi Ing. Jánovi Štrbáňovi. Práve on bol ten, ktorý po niekoľkých podnetoch (okrem iného aj z mojej strany ako poslanca a člena mestskej rady), pojal za svoje a dal schváliť rozhodnutie – organizovať každoročný JARMOK v Púchove. A tak sa mohol poriadať aj tohtoročný 21. ročník Púchovského jarmoku. Nuž, vďaka, pán primátor Ing. Ján Štrbáň, aj po rokoch, aj dnes.

Mgr. František Macho