Aj tento rok môžu deti súťažiť o najkrajší list

39

Deti a mládež do 15 rokov sa môžu aj tento rok zapojiť do súťaže o Najkrajší list, ktorú vyhlasuje Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Témou tohto, už 50. ročníka medzinárodnej súťaže v písaní listov je „Napíš list členovi rodiny o svojich skúsenostiach s COVID-19“. Mladí autori najlepších listov môžu vyhrať zaujímavé vecné ceny. 

Slovenská pošta sa prostredníctvom tejto súťaže hlási k iniciatíve Svetovej poštovej únie zlepšovať čitateľskú gramotnosť a jazykové schopnosti u detí a mládeže ako aj rozvíjať ich talent písania s dôrazom na kreativitu a vyjadrenie emócie. Úlohou účastníkov je napísať list adresovaný dospelým, v ktorom im povedia o tom, ako vnímajú svet okolo seba a ako sa v ňom cítia. Vítané sú aj autorské ilustrácie. Rozsah listu by nemal prekročiť 800 slov. Podmienkou je, aby bol písaný rukou a musí obsahovať formálne znaky listu, t. j. dátum, oslovenie, úvodný a záverečný pozdrav a podpis. V liste musí byť uvedený aj vek dieťaťa a názov školy. Deti môžu svoje listy posielať do 5. apríla 2021 na adresu: Slovenská pošta, a.s., Odbor komunikácie a marketingu, Nám. SNP 35, 814 20 Bratislava, obálku treba označiť heslom „Súťaž o najkrajší list 2021“.

O víťazovi súťaže rozhodne komisia zložená zo zástupcov Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Na autorov piatich slovenských najlepších listov čakajú lákavé vecné ceny. Slovenská pošta venuje autorovi víťazného listu tablet. Zároveň, víťazný najkrajší list bude preložený do angličtiny a poputuje do medzinárodného kola súťaže.

Informácie sú aj na stránke: www.posta.sk/informacie/sutaz-o-najkrajsi-list-2021