Akademická maliarka Zuzana Vaverčáková na výstave v Paríži

312

Akademická maliarka Zuzana Vaverčáková žije ako umelkyňa v slobodnom povolaní v susednej obci Nimnica. Vyštudovala dve vysoké školy – Akadémiu umenia v Banskej Bystrici a Trnavskú univerzitu, venuje sa maľbe, kresbe, grafike, krajinomaľbe, portrétu, reklame, dizajnu interiérov a exteriérov, nástennej maľbe, fotografii a inštalácii.

Podľa vlastných slov autorky je jej tvorba predovšetkým o človeku, o jeho vnímaní, cítení, myslení, energii, slobode, o hľadaní podstaty bytia a zmyslu života, o harmónii dobra a zla, o sebazdokonaľovaní, komunikácii, o novom a lepšom človeku. Inšpiráciou pre jej výtvarné diela je hlavne svetlo, každodenný život, krása farebnej kombinácie farieb, tvarov, tieňov, kvetov, ľudí, prírody, človeka… Pokúša sa o hĺbkovú sondu k podstate človeka a jeho poslaniu v tomto svete. Dôraz kladie na silu človeka, na jeho city, rozum, slobodnú vôľu, na jeho spojitosť s prírodou s hrou svetla.

Zuzana Vaverčáková vystavovala svoje diela na výstavách:

2001 – samostatná výstava v aula Akadémie umenia Banskej Bystrica
2003 – 1. cenu Tatrabanky v Banskej Bystrici za 3 obrazy
2013 – Kohútka
2013 – Viedeň – FONTANA, Ortsstrasse
2015 – Balnea Grande, Nimnica – Kúpele
2015 – výstava (s Mgr. Art J.Ťapákom) „Stretnutie“ v Divadle Púchov
2016 – „Jarná výstava“ v Púchove
2016 – Balnea Grande, Nimnica – Kúpele
2017 – MG ART Galéria, Považská Bystrica
2018 – BC Kerametal OFFICE GALLERY Bratislava
2019 – SalonArtSchopping Louvre Paríž

V máji výtvarníčka prezentovala svoje dielo na výstave v Paríži. Pre Púchovské noviny sa o svojom úspechu vyjadrila: „Na výstave sa zúčastnilo 13 umelcov z celého sveta. Ja jediná som bola za Slovenskú republiku cez Art Gallery Adriana, Mag. Adriana Daly-Peterova (Cultural and Art Manager, Art Specialist, Curator). Ďakujem p. Adriánovi Hornému, mojim rodičom, synovi a priateľom, ktorí ma podporujú. Žiaľ zo zdravotných dôvodov som sa nemohla výstavy zúčastniť, ale verím, že obrazy robia ľuďom radosť a spríjemňujú tak ťažké chvíle v spoločnosti a v živote.“

S. Flimmel, foto: archív Z. Vaverčáková.