7. jún – Svetový deň potravinovej bezpečnosti

49

Úrad verejného zdravotníctva SR v nadväznosti na výzvu generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie silne podporuje a pripája sa k aktivitám Svetového dňa potravinovej bezpečnosti, ktorý prijalo Valné zhromaždenie OSN v decembri 2018 a slávi sa 7. júna 2019.

Význam Svetového dňa potravinovej bezpečnosti je zameraný na pomoc pri udržaní hybnej sily vytvorenej na medzinárodnej konferencii o bezpečnosti potravín, ktorá sa začala vo februári 2019 v Addis Abebe v Etiópii a bola ukončená v apríli 2019 v Ženeve vo Švajčiarsku, ako aj snahu o začlenenie bezpečnosti potravín do agendy verejného zdravia a globálneho zníženia záťaže chorobami prenášanými potravinami. Cieľom je upriamiť pozornosť a inšpirovať sa k pomoci pri predchádzaní, odhaľovaní a riadení potravinových rizík, ktoré prispievajú k potravinovej bezpečnosti, zdraviu ľudí, ekonomickej prosperite, poľnohospodárstvu, prístupu na trh, cestovnému ruchu a trvalo udržateľného rozvoja.

ÚVZ SR a RÚVZ v SR sa význame podieľajú na ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia obyvateľov SR v širokej oblasti úloh vyplývajúcich zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Svojimi aktivitami v oblasti ochrany a podpory zdravej výživy a potravín obyvateľov, starostlivosti o zdravé stravovanie vybraných populačných skupín s prednostným zameraním sa na detskú populáciu, prevencie prenosných ochorení z potravín, aktivitami na ochranu pitnej vody a zdravého životného prostredia atď. významne prispievajú k formovaniu a regulovaniu princípov pre udržateľnosť verejného zdravia v SR.

Zdroj: ÚVZ, foto: pixabay.com.