Ako je to s podporou podnikateľov v Púchove?

208

V letákoch bývalého primátora Michalca, ktoré nachádzame v schránkach, sa uvádza aj moje meno v spojení s údajným skladaním sa mamičiek, dôchodcov, robotníkov a učiteľov na podporu fabrikantom.

Je až komické, ako sa Michalec snaží poštvať niektoré skupiny občanov proti nám poslancom a vedeniu mesta. Pritom nikto z nich sa na podnikateľov neskladá. Michalec bol primátorom, keď mesto vyrúbilo podnikateľom najvyššie dane na Slovensku. Vtedy sa zaviedla aj podpora pre malých a stredných podnikateľov. Zaujímavé, že vtedy mu to nevadilo, dnes už áno. Vadí mu, že chceme podporiť hlavne tých podnikateľov (podniky do 400 zamestnancov), ktorí majú väčšinou zamestnancov z Púchova. A títo zamestnanci sú priamo naviazaní na skupiny občanov, ktoré spomína Michalec. Takže pán Michalec, nie skladanie sa, ale profit občanov Púchova.

Viete odkiaľ pochádzajú peniaze, ktorými chceme podporiť drobných a stredných podnikateľov? Sú to ich vlastné peniaze, ktoré platia mestu. Výška podpory pritom tvorí len pár percent zo sumy, ktorú tento rok zaplatia mestu. Týmto naprávame diskriminačne nastavené podmienky, ktoré doteraz platili. To, že naše kroky ocenia nielen podnikatelia, ich zamestnanci a rodinní príslušníci zamestnancov, zjavne vadia bývalému primátorovi Michalcovi. Vadí mu to, pretože sa snažíme zlepšiť život nielen podnikateľom v Púchove, ale aj ich zamestnancom. Pretože všetci vytvárajú hodnoty. Nakoniec by som sa chcel zamyslieť nad výzvou Michalca „mesto treba pohnúť dopredu“. My všetci spoločne posúvame už tri roky mesto zásadne dopredu vo všetkých smeroch – a hlavne bez Michalca.

Lukáš Ranik, poslanec MsZ