Ako sa budú vyvíjať ceny energií v našom meste?

689

Rozhovor s Ing. Danielom Lakom, poslancom MsZ, predsedom DR v Mestskom bytovom podniku (MsBP), predsedom Ekonomickej komisie a viceprezidentom Združenia výrobcov ekologickej energie na Slovensku.

Ste uznávaný odborník v energetike, vaše patenty uznali napr. v USA, Japonsku, EÚ a pod. Čo hovoríte na súčasný stav v energetike na Slovensku?

Ťažká otázka a ešte ťažšia odpoveď. Všetci vidíme čo sa s energiami v Európe deje. Je to boj ktorý zvádzajú politici, obchodníci a hlavne občania EÚ. Priznajme si, že v nás máta myšlienka uvoľnenia dovozu lacných energetických zdrojov z Ruska, ruka s rukou so zrušením sankcií voči Rusku čím by sa veľmi rýchlo stabilizovali ceny surovín, malo by to veľmi pozitívny dopad na infláciu, ceny tovarov a služieb a pod. Samozrejme by to nebolo zo dňa na deň, trvalo by to možno pár mesiacov. Na druhej strane je tu vojenská agresia Ruska. Dnes voči Ukrajine a zajtra? Pamätáme si nedávne vyhlásenia Putina, kde deklaroval, že chce ovládnuť východné štáty EÚ. A to sme aj my. Každý z nás má na súčasnú situáciu svoj názor, či je správny, ukáže len čas.

Dobre, ale ak sa nič nezmení čo predpokladáte?

Poviem príklad: vlani na prelome mesiacov august a september stála 1MWh elektriny (1.000kWh) na rok 2022 okolo 90,- euro a cena 1MWh plynu bola okolo 35,- euro. Minulý týždeň sa elektrina pre rok 2023 predáva za neuveriteľných viac ako 1.000,- euro (11 x drahšie) a cena plynu za 315,- euro (9 x drahšie). Našťastie na Slovensku máme regulačný úrad a systém nákupu energetických komodít pre domácnosti. To znamená, že dopad na ceny domácností bude veľký, ale nie tak drastický ako sú uvedené nárasty. Ešte upresním, že domácnosti v elektrine sú všetky domácnosti, ale v plyne sú to len rodinné domy! Tam, kde má bytový dom svoju vlastnú kotolňu alebo je napojený na centrálne vykurovanie, tam žiadna podobná regulácia neplatí! Na tento rozpor sme vlani nielen upozorňovali, ale navrhli sme riešenia našim politikom. Žiaľ bez pozitívnej odozvy. Ale ceny pre budúci rok sú tak extrémne vysoké, že či chcú alebo nechcú, politici budú musieť konať. Inak sa stane to, že ľudia prestanú za energie platiť pretože nebudú mať z čoho. Dodávatelia energií nebudú mať inkaso na zaplatenie výrobcom, priemyselné a poľnohospodárske podniky budú obmedzovať alebo zastavovať výrobu, ľudia ostanú doma s nižším príjmom a sme v jednej špirále ktorá by sa už zastaviť nedala… Práve preto musia politici počúvať energetických poradcov a prognostikov. Som rád, že na konečne rozhýbalo vedenie Európskej únie a uvažuje o zastropovaní cien energií a ďalších opatreniach, ktoré by znížili ceny energií. Už len takéto vyhlásenie znamenalo okamžitý pokles ceny energií na burzách. Veľmi pozorne sledujem históriu v raste a poklese ceny energií a ich súvislosť so spoločenským a ekonomickým vývojom. To čo je tu dnes, sme aj keď v inom rozsahu v minulosti už niekoľkokrát zažili. Je jedno či sme žili v plánovanom socializme a dnes žijeme v trhovom kapitalizme, sú zákonitosti, ktoré nič nezvráti. Aj tu funguje sínusoida. Verím, že na Slovensku sa podarí to čo nám sľubujú politici a ceny energií budú nižšie ako v okolitých štátoch. Ale dopad na obyvateľov a priemysel bude aj tak veľmi negatívny. Je potrebné prežiť budúci rok, pretože ak sa pozriem na spomínanú minulosť a vyvodím z nej štatistický model, tak mi vychádza, že už v budúcom prvom pol roku by zákonite malo dôjsť k poklesu cien energií. Samozrejme sa nedostanú na tie nízke úrovne z roku 2020, ale budú výrazne nižšie ako sú dnešné ceny pre budúci rok.

Hovoríte o neregulovaných cenách pri vykurovaní domácností v bytových domoch. Ako je to u nás v Púchove?

Neviem, ako sú na tom obyvatelia domov, ktorí majú vlastné plynové kotolne. Tam z pozície Mestského bytového podniku, kde vyrábame teplo pre obyvateľov v bytových domoch nemáme žiadny dosah. Tam cítim veľký problém. Naopak naša spoločná práca v DR s vedením MsBP prináša veľmi pozitívne výsledky. Teraz ešte nebudem konkrétny, na to potrebujeme ešte čas, cenové rozhodnutia URSO a pod. Spomeniem zatiaľ len malú časť toho čo sme spravili pre stabilizáciu cien tepla v Púchove. Predovšetkým sú to technické kroky ktorými sme znížili tepelné straty v sústave CZT, podarilo sa nám pri výrobe tepla optimalizovať výrobu tepla aj tým, že sme kúpili 2,3MW plynový kotol ktorý v optimálnom pracovnom režime dodáva teplo v mimo vykurovacom období veľmi ekonomicky vzhľadom na spotrebu plynu. Vďaka novému softvérovému a hardvérovému osadeniu KOST dodávame teplo do sústavy v určitých denných krivkách o cca 20°C nižšie ako bolo v minulosti, dopĺňame sekčné ventily, modernizovali sme zber dát z KOST a pod. Výsledok je tu: od začiatku roka šetríme 10% potreby plynu! Porovnávame pritom denno stupne z minulých dvoch rokov a tohto roku, takže úspora nie je vďaka počasiu, ale vďaka našim technickým opatreniam. Ak k tomu pridáme ešte úsporu energií v bytoch, tak pri vyúčtovaní za teplo, ktoré bude v budúcom roku budú preplatky. Tento pozitívny stav môže nepriaznivo ovplyvniť len veľmi studená zima.

Ďakujem vám za všetkých občanov bývajúcich v bytových domoch. Ale aké budú ceny tepla v budúcom roku v našom meste?

V prvom rade treba poďakovať našej pani primátorke Katke Henekovej, ktorá je naša nadriadená z titulu štatutárneho zástupcu mesta Púchov, ako majoritného spoločníka MsBP. Jej neustály tlak na analýzy procesov v MsBP v technickej, ekonomickej a personálnej oblasti je základ pre ďalšie rozhodovanie. Len pripomeniem, že aj tento rok máme ceny tepla z plynu v Púchove najnižšie v regióne. Pani primátorka bude našich občanov informovať o cene tepla pre budúci rok asi tak o mesiac, hneď po schválení ceny. Len naznačím, že ak sa nič zvláštne nestane, informácia bude pozitívna. Ale, ešte nás čaká veľmi veľa práce. Našim cieľom je do roku 2026 znížiť spotrebu plynu v prepočte na súčasných odberateľov, až do 50%! Každý si vypočíta koľko platí za teplo dnes a ak sa nám všetko podarí čo máme v pláne, o koľko menej by mohol zaplatiť o pár rokov. Je to len a len v rukách samotných občanov nášho mesta.

Priznám sa, že nerozumiem vašej poslednej vete.

Odpoviem jasne a priamo. Sú to výsledky blížiacich sa komunálnych volieb. Ak si občania – voliči zvolia za primátorku alebo primátora človeka, ktorý je čestný a čestne pracuje, nemá žiadne reálne kauzy, neklame a nešíri zlosť, dokáže dosiahnuť vynikajúce výsledky v ekonomike a organizovaní perfektného chodu mesta, bude sa starať o sociálny život občanov, dokáže zhmotniť získané päť miliónové dotácie pre výstavbu nášho mesta, ktoré sme dostali za posledný rok a realizácia ktorých nás ešte len čaká, tak v takom prípade vieme garantovať veľmi pozitívny trend nielen v znižujúcej sa spotrebe plynu, ale aj nízke ceny tepla v našom meste. Ja verím, že naši občania vedia kto je kto a rozhodnú sa správne, veď práve posledné roky sú dôkazom ich správneho rozhodnutia.

Slavomír Flimmel