Začiatok školského roku v mestských školách

164

Mesto Púchov má v zriaďovateľskej pôsobnosti štyri základné školy, sedem materských škôl, Základnú umeleckú školu Púchov a Centrum voľného
času Včielka. V pondelok 5. septembra sa začal nový školský rok 2022 / 2023. Na základných školách sa tradične začína slávnosťou, kde okrem vedenia školy predstúpia pred rodičov a deti aj zástupcovia mestských samosprávnych orgánov. Primátorka mesta Katarína Heneková a viceprimátor Lukáš Ranik otvárali školský rok v najväčšej mestskej škole – Základnej škole Mládežnícka na Sedlišti. Na ostatných školách pozdravili žiakov a rodičov poslanci MsZ.

V priebehu letných mesiacov, kedy boli žiaci na prázdninách, v školách
a školských zariadeniach sa nezaháľalo. Minulý týždeň sme informovali
o prácach v mestských materských školách. Teraz prinášame fotoreportáž
z opráv, rekonštrukcií a investičných prác v mestských materských a základných
školách vykonaných v mesiacoch júl a august 2022.

Foto: Slavomír Flimmel a MsÚ Púchov