Ako sa zo športovca stal podnikateľ a ako sa dá vybudovať zo smetiska športovo-oddychový areál

3759

Marián Chovanec je púchovský podnikateľ, ktorý prostredníctvom Občianskeho združenia ŠK Odema napomáha rozvoju športu v našom meste. Navštívili sme ho v jeho kancelárii v Športcentre Púchov.

Aký máte vzťah k Púchovu?
Som rodený Púchovčan. Aj keď od malička vyrastám v Púchove, som veľmi úzko spätý s malebnou dedinkou neďaleko Púchova – Mojtínom. Je to moja srdcová záležitosť, nakoľko odtiaľ pochádzajú moji rodičia. Dodnes sa rád vraciam do Mojtína na chalupu, kde trávime s rodinou voľné chvíle.


Čo ste vyštudovali?

Som vyučený automechanik a nadstavbu som si robil na strojárskej priemyslovke. Po maturite som plánoval študovať sociológiu a psychológiu, no šport mal prednosť pred školou. Od malička som bol športovec telom aj dušou. Za Družstevník Púchov som hrával stolný tenis a za Gumárne 1. mája som hrával tenis a popri tom som hrával aj futbal. Keď som mal 11 rokov, bolo si treba vybrať jeden šport. Ja som ostal verný futbalu.

Čomu sa venujete vo voľnom čase dnes?
Vo voľnom čase sa aj naďalej venujem športu, ale najradšej trávim tento čas so svojou rodinou. So synom spolu napríklad hrávame tenis. Kvôli rodine som poľavil aj v pracovnom nasadení a zahraničné aktivity v rámci podnikania som presunul na Slovensko.


Máte nejaký nesplnený sen?

Nie. Pre mňa je na prvom mieste rodina a zdravie. Je to možno otrepaná fráza, ale každého páli žehlička až vtedy keď ju má na ruke. Ja som to zažil na vlastnej koži, bol som rok pripútaný ku vozíku, ale vďaka Bohu, rodine a kamarátom som tu, žijem a som šťastný.

Zaujímate sa o komunálnu politiku?
Pasívne sa zaujímam o komunálnu politiku, ale aktívne už nie. Viete, pri politikoch je jeden veľký problém, či už je to vo veľkej alebo v našej malej komunálnej politike. Politici sa nikdy nenasýtia. Keď niekomu zachutí moc, vidí že dokáže manipulovať s ľuďmi a dokáže ovplyvňovať verejnú mienku, je to silnejšie ako akákoľvek droga. Ja po tom netúžim.


Je niečo čo by ste chceli zmeniť ohľadom politiky mesta Púchov?

Po komunálnych voľbách a zmene vedenia na meste som očakával, že sa pristúpi aj k zmene daní pre zariadenia, ktoré sa venujú aktívnemu využitiu voľného času pre obyvateľov Púchova. Mesto Púchov z hľadiska financií a dotácií na šport patrí medzi najpoprednejšie mestá na Slovensku a v meste má možnosť športovať viac než 900 organizovaných členov rôznych športových klubov. Tí, ktorí nepatria do portfólia MŠK, majú smolu. Služby, ktoré ponúkajú v prospech detí a mládeže mesta Púchov, majú neúmerným spôsobom predražené priestory. Preto rodičia musia platiť vyššie ceny za športové aktivity svojich detí.

Prečo ste si vybrali práve toto teritórium na budovanie Športcentra? Nebojíte sa povodňových záplav?
Ľudia sa od pradávna ťahali k vode. Voda predstavovala život a živobytie. Dnes je Váh jedným z najlepšie regulovaných tokov, a preto nemám obavu z väčších záplav. Už ako mladý chlapec som rád hrával tenis na vtedajších tenisových kurtoch v Púchove. Bolo umenie sa tam dostať, pretože nás odtiaľ väčšinou vyhodila púchovská smotánka. Už vtedy som túžil po vlastnom tenisovom kurte. Miesto, ktoré som si vybral, bolo v sútoku rieky Váh. Prvý tenisový dvorec som začal budovať v roku 1988 ešte za čias totality na bývalej skládke komunálneho odpadu v Púchove.


Aké máte vízie do budúcnosti?

Teraz máme dosť veľký projekt na rozšírenie celej wellnessovej časti o aquapark, kde by malo vyrásť deväť nových krytých bazénov. Malo by to mať veľký prínos z hľadiska rozvoja turizmu v našom meste. Ďalej spoločne s mestom Púchov pripravujeme projekt rozšírenia o športovo- oddychovú časť smerom od Športcentra na Považskú Bystricu.

Môžete nám priblížiť tento projekt?
Malo by to byť niečo podobné ako v rakúskom Sankt Pölten. Pri rieke plánujeme oddychové zariadenia pre mladých aj starších – dve futbalové ihriská a multifunkčné ihrisko pre seniorov. V minulosti sme s primátorom R. Henekom riešili, čo by tu bolo najvhodnejšie vybudovať. Bola to práve jeho myšlienka a priorita, vybudovať miesto pre seniorov, kde by sa mohli stretávať, zahrať si petang a zacvičiť si. Nie je nič horšie ako boľavé srdce starého človeka. Podľa môjho názoru bude táto športovo-oddychová zóna patriť medzi najkrajšie na Slovensku.


Púchov má k dispozícii viaceré športoviská, ktoré sú dotované mestom a štátom. Môže tu súkromník ešte podnikať so ziskom?

V určitom období života si človek zvolí priority. Šport je väčšinou dotačná záležitosť. Ročná strata našich športovísk je na úrovni 90.000 eur už piaty rok po sebe. Dotujeme to z iných aktívnych ekonomických činností. Nemám veľké ambície zarobiť na športoviskách, avšak ekonomika a základné atribúty podnikania musia mať určite ekonomické náležitosti, aby bolo na údržbu, prevádzku a platy pre zamestnancov. V kluboch ktoré sú v priestoroch Športcentra ako je tenis, stolný tenis a bedminton športuje viac ako 150 detí.

Aký máte podnikateľský zámer? Predpokladám, že nechcete aby bolo Športcentrum stále stratové.
Samozrejme, že nemáme záujem robiť to so stratou. Máme podnikateľský zámer. Určite by pomohli úľavy na daniach od mesta, pretože nikde na Slovensku sa neplatia také vysoké dane za športoviská, ako v Púchove. V prvom rade by mal športu pomáhať samotný štát ako hlavný investor do športovej výchovy mládeže a nezaťažovať prevádzku športových zariadení DPH. Mal by prevenčnou činnosťou zabezpečiť primeranú dostupnosť športu pre deti na základných školách. Každé štvrté dieťa na Slovensku má nadváhu a každé deviate obezitu. Keby sa deti viac venovali športu, nemali by čas na alkohol a iné zdraviu škodlivé návykové látky. Púchov je jedno z najviac rizikových miest na Slovenku z hľadiska drogovej závislosti. Práve preto by mal štát a aj mesto oslobodiť športové centrá od daní a rôznych poplatkov, týmto napomáhať ešte viac k športovej aktivite našich detí a mládeže a zabraňovať rizikovým faktorom pri vývoji mladých ľudí.


Čo by ste zlepšili na súčasnom chode mesta z hľadiska jeho rozvoja nadväznosti na podnikateľské subjekty pôsobiacich v ňom?

Mesto Púchov má silný ekonomický subjekt Continental Púchov, ktorý zamestnáva viac ako 3.500 zamestnancov. Na tento podnik sú naviazané rôzne menšie a väčšie podnikateľské subjekty. V prechádzajúcom období nebola žiadna komunikácia s menšími podnikateľskými subjektami, ktoré by sa mohli reálne vyjadriť k fungovaniu celého mesta a tak posunúť život v meste viacej dopredu.
Veľa mladých ľudí má možnosť sa aktívne venovať kultúre a športu. Dnešná nová doba priniesla aj zvýšenú konzumáciu drog, s ktorou automaticky prichádza zvýšená kriminalita mladých ľudí. Touto cesto by som chcel apelovať na predstaviteľov mesta a na všetkých občanov, aby sa začali reálne venovať problematike drogovej závislosti mladých ľudí od základných škôl až po stredné školy. Nesmie nám byť ľahostajné, aby niektoré naše deti vychovávala ulica.

Zhovárali sa Dominika Mináriková a Slavomír Flimmel
Foto: Slavomír Flimmel