Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka

524

Dnes je Biela sobota – druhý deň Veľkonočného trojdnia, kedy si kresťania pripomínajú smrť, umučenie a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Biela sobota ukončila prísny pôst a pozornosť veriacich sa sústredí na dnešné večerné obrady vzkriesenia.

Počas počas Veľkej noci si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Slávi sa prvú jarnú nedeľu po splne mesiaca.

Nadväzuje na židovské veľkonočné sviatky – Paschu, ktoré sa slávili od 14. do 21. dňa v mesiaci nisan (náš marec až apríl) na pamiatku oslobodenia izraelského národa z egyptského otroctva. Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je v Rímskokatolíckej cirkvi štyridsaťdňový pôst, je formou pokánia nielen v kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách. Je prípravným obdobím pred Veľkou nocou a zahrnuje 6 pôstnych nedieľ.

Kvetnou nedeľou (posledná pôstna) sa začína Veľký týždeň. Jeho hlavnou myšlienkou je Ježišovo umučenie, ktoré sa slávilo tri dni už od 4. storočia, z toho je názov Veľkonočné trojdnie.

Posledné tri dni Veľkého týždňa – Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota, majú bohatý liturgický obsah a symboliku. Kresťania si počas nich pripomínajú udalosti vykúpenia v ich
historickom poradí: Kristovu smrť na Veľký piatok, Krista uloženého v hrobe na Bielu sobotu a Kristovo zmŕtvychvstanie na Veľkonočnú nedeľu.

Zdroj: tkkbs.sk