Ako sme sa stretli s bývalými kolegyňami

213

Stalo sa už v našej materskej škole zvykom, že sa stretávame každoročne s bývalými kolegyňami, ktoré sú už na zaslúženom odpočinku a snažíme sa im spríjemniť týmto stretnutím takmer stále rovnaké, všedné dni, ktoré sa navzájom veľmi podobajú.

Za posledné roky je našich dôchodkýň už sedem a sú z radov pedagogických i nepedagogických zamestnancov. Je milé vidieť ich, porozprávať sa o tom, ako sa majú, čo majú v rodinách nového. Naše stretnutie začína oficiálnym privítaním riaditeľkou školy, potom máme pre ne pripravený program, v ktorom sa im predstavia najstaršie deti s básňami, tancami a piesňami.

Po ich vystúpení pripravujeme pre ne malé pohostenie a darčeky na pamiatku, aby im pripomínali naše spoločné chvíle. Je o čom debatovať, o deťoch, o vnúčatách, o manželoch, dovolenkách, ktoré absolvujú, ale aj spoločných názoroch na niektoré situácie, ktoré nás stretávajú v bežnom živote. Naše bývalé kolegyne sú rady, že si na ne spomenieme, že neupadli do zabudnutia, že sme s nimi stále v kontakte. V závere im poďakujeme za ich prácu, ktorú vykonávali v tej pozícii, keď boli aktívne v materskej škole.

Každý z nás bude raz na dôchodku a určite mu dobre padne, ak si naňho spomenú bývalí kolegovia. Naše stretnutia sa končia srdečnými objatiami a prianím, aby sme sa na budúci rok opäť všetci v zdraví stretli.

Daniela Valentínyová, riaditeľka MŠ Mládežnícka