ZŠ Mládežnícka strieľa „ostrými“

681

V piatok 24.11.2017 naši deviataci a ôsmaci súťažili a vyhrali. Kde a v čom? Na Gymnáziu v Púchove, kde sa uskutočnila súťaž v riešení matematicko-fyzikálnych úloh. Už názov súťaže „NÁBOJ JUNIOR“ vyzýval súťažiacich žiakov k väčšej bojovnosti. Je to súťaž družstiev. Súťažia štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy. Súťaží sa na čas a celá súťaž trvá 120 minút. Súťažné tímy sa snažia vyriešiť čo najviac úloh zameraných na fyziku a matematiku.V tejto súťaži nejde o „bezhlavú“ aplikáciu naučených vedomostí. Úlohy vyžadujú predovšetkým spoluprácu členov tímu a samozrejme správny nápad, vynaliezavosť a nakoniec správny výsledok danej úlohy.

Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo našich deviatakov v zložení: Bianka S.Húževková, Klára Hudecová, Tadeáš Guzma a Martin Valach. Druhé miesto si vybojovali ôsmaci z našej ZŠ: Lucia Odváhová, Katka Lazovanová, Andrej Pobežal a Denis Strečko.

Tešíme sa z víťazstva našich žiakov a sme im vďační za úspešnú reprezentáciu školy. Zároveň chceme poďakovať organizátorom tejto súťaže v našom meste a to Mgr. Patorkovej a jej študentom z Gymnázia v Púchove.

Mgr. A. Aradská, ZŠ Mládežnícka