Ako sme zvládli školský rok 2020/21 na ZŠ J.A. Komenského

304

Tento školský rok bol pre nás všetkých opäť veľmi neštandardný. Začali s sme s vervou a v septembri verili, že všetko pôjde v zabehnutých koľajniciach. No pandemická situácia nám prikázala zaujať úplne iný postoj k vyučovaniu. Tak sme vyrobili nové rozvrhy, naučili sme sa neustále dezinfikovať a nosiť rúška. Mnohí žiaci sa museli prispôsobiť a sedieť počas vyučovacích hodín doma pripojení on-line so svojimi vyučujúcimi.

Situáciu sme zvládli a v apríli sme mohli povedať, že naše vyučovanie sa vracia do normálu. Práve teraz si všetci spoločne užívame posledné spoločné dni pred odchodom na prázdniny. Čo je však veľmi dôležité, nezaháľali sme ani počas dištančného vyučovania a zapájali sa do rôznych projektov a súťaží. Všetky oblasti života školy dištančným vyučovaním neostali úplne uzatvorené, našli sme cesty ako to robiť inak.

Zapájali sme sa do projektov:

Počas tejto situácie sme dostali príspevok v rámci zapojenia sa do projektu „Čítame radi“ na nákup kníh do našej knižnice, cez projekt „Spolu múdrejší“ sme doučovali 25 žiakov, projekt na zakúpenie micro-bitov nám pomohol v programovaní. V projekte e-skoly Nadácie Orange učíme deti ako spracovávať a vyhľadávať informácie. Na vyhodnotenie projektu „ Modernejšia škola“ čakáme či sme boli úspešní a budeme môcť realizovať zmeny prostredia školy. V júni sa chystáme zrealizovať projekt „Slávne osobnosti Púchova“, ktorý sa bude niesť ulicami mesta Púchov.

Vďaka týmto našim aktivitám sme na pôde našej školy mohli privítať pána ministra školstva Branislava Grőlingha a následne aj generálnu riaditeľku sekcie základných škôl Katarínu Kalašovú. Boli to veľmi zaujímavé a obohacujúce stretnutia.

Zapájali sme sa do súťaží:

Olympiáda zo slovenského jazyka – Lívia Hochlová 9.r. 2.miesto
Olympiáda z anglického jazyka – Aďka Kucháriková 7.r. v okresnom kole 1.miesto, v krajskom kole 5.miesto
Technická olympiáda – Roman Bednárik 9.r. a Jakub Plevák 8.r. 2.miesto
Matematická olympiáda – Anička Jancíková 9.r. 2.miesto
Dejepisná olympiáda – Eliáš Marhoun 9.r. 1.miesto, Vilma Šulíková 9.r. 3.miesto, Ľubko Putala 7.r. 3.miesto
Hviezdoslavov Kubín – Lívia Hochlová 3.miesto a Tamarka Ganátová 2.miesto 9.r.
Biologická olympiáda – Maťka Pevná 1.miesto, Tomáš Janec 2.miesto, Adam Stopka 1.miesto, 9.r.
Celoslovenská súťaž FIRS LEGO LEAGUE – naši chlapci Roman Bednárik, Jakub Ďurček, Peťo Papšo a Patrik Martikáň 9.r. získali cenu poroty za svojho robota a inovačné návrhy.
V súťaži „Zbieraj mobily“ Nelka Rusňáková získala tablet za svoje nazbierané staré mobily.
Pytagoriáda – Jakubko Kubirita 4.r. 2.miesto, Filip Škripec 5.r. 3.miesto, Philip Angelov 7.r. 1.miesto

Pani učiteľky slovenského jazyka zorganizovali počas mesiaca knihy on-line stretnutie so spisovateľkami Kristínou Tormovou, Danou Hlavatou a Luckou Bršiakovou.

V súťaži „Spotreba pre život“ naši žiaci Anička Jancíková a Ronam Bednárik 9.r. v spolupráci s pani učiteľkou Jancíkovou získali vďaka svojmu monotematickému časopisu „SPOTREBYTEĽ“ hlavnú cenu v rámci Slovenska.

Výtvarné súťaže a projekty – zapojili sme sa do výzvy MŠVVaŠ SR a vyrábali sme vianočné pozdravy , kde sme dostali aj poďakovanie a pozdrav od pána ministra. Zapojili sa do výzvy „Staň sa hviezdou pre hviezdy“. V súťaži „Talent, umenie, kumšt“ získala Martinka Pevná z. 9.r. v celoslovenskej súťaži 3.miesto. Taktiež sme posielali súťažné práce do súťaže „ Prejavte sa“, „Človek vo vesmíre“, „Môj domáci miláčik“

Ani v školskom klube detí sa počas tejto netradičnej doby nenudili, vyrábali rôzne výrobky, učili sa nové piesne a hrali sa vo svojich oddeleniach. Keď to situácia dovolila zorganizovali „Stretnutie so včielkami“ vďaka pani Evke Kováčovej, zašportovali v „Netradičných športových súťažiach“, sadili rastlinky do vyvýšených záhonov a mali aj možnosť spoznávať bylinky.

Celý život školy sa počas pandémie nezastavil, dokonca dostal nový smer a obrátky. Učitelia, žiaci a rodičia sa tomuto životu prispôsobili a môžeme konštatovať, že úspešne. Naučili sme sa chápať aj iné súvislosti a postaviť sa čelom k novovzniknutej situácii. Preto by som chcela vyjadriť veľkú vďaku a úctu mojim učiteľom, vychovávateľkám a asistentom, že počas týchto neštandardných dní situáciu zvládli, dokonca mnohokrát s úsmevom a kreativitou. Za to, že boli svojim zverencom oporou a častokrát motiváciou. Vážim si ich prácu nielen počas pandémie, ale počas každodenného života v našom Komáku.

Samozrejme poďakovanie chcem smerovať aj našim žiakom, že situáciu zvládli, že boli počas on-line vyučovania aktívni a ich poznatky sa prehlbovali aj počas tejto situácie. Veľká vďaka patrí rodičom žiakov našej školy, že sme to spoločne prekonali bez vážnych problémov a komunikácia bola vždy na plodná a viedla k vyriešeniu problémov.

Končí sa školský rok 2020/2021, trošku netradičný, iný, ale poučný. My však ešte nekončíme, našich žiakov ešte privítame v dvoch turnusoch Zábavného školského klubu detí počas leta 2021. Už sa na Vás tešíme! Verím, že uplynulý rok nám priniesol mnoho skúseností, iných poznatkov a riešení. Ešte raz veľká vďaka všetkým za spoluprácu, ústretovosť a komunikáciu.

Miroslava Lapšová, riaditeľka ZŠ J. A. Komenského