Ako to vidíme my deviataci, alebo Týždeň matematiky na „Mládežke“

242

Pred niekoľkými dňami sa u nás v škole uskutočnil netradičný týždeň – Týždeň matematiky. Čo to znamenalo? Prvá hodina začínala rozcvičkou, nie hocijakou, ale matematickou. Tá nás nabudila a motivovala nielen do ďalších aktivít spojených s matematikou, ale aj do celého vyučovania. Potom, v priebehu dňa nasledovalo skupinové riešenie dennej úlohy. Nebolo to také jednoduché! Najskôr sme totiž obálku so zadaním dennej úlohy museli podľa indícii nájsť. Nachádzala sa na naozaj všelijakých miestach. Raz v kalendári, inokedy na prekvapenie, u pani riaditeľky…

Popoludní sme pre našich mladších spolužiakov pripravili rôzne súťaže ako napríklad šach, skladanie hlavolamov a sudoku, ktorého sa zúčastnilo viac ako 50 bystrých hláv našej školy. V utorok našich štvrtákov neobišiel test, ktorý predurčil ich zaradenie do matematických skupín v ďalšom školskom roku. Medzi ďalšie matematicky ladené aktivity patrila aj „výhovorkáreň“ – žiaci mali vymyslieť najoriginálnejšiu výhovorku spojenú s matematikou. Do tejto aktivity sa však nikto nezapojil, a preto môžeme bezpochyby povedať, že máme tých najpoctivejších žiakov. Nedovolili sme si obísť ani rodičov. Tí mali možnosť každý deň rozlúsknuť zaujímavú matematickú záhadu. A kto toto všetko zinscenoval? My – deviataci, v spolupráci s našimi učiteľmi matematiky. Úprimne, niekedy to nebolo ľahké, veď zostávať po vyučovaní v škole, opravovať a vytvárať nové úlohy, bolo chvíľami unavujúce. Na druhej strane sme si to spoločne veľmi užili a zabavili sa. Potešením pre nás tiež bolo vidieť mladších žiakov, ktorí sa nevedeli dočkať a ráno sa tešili sa na nové aktivity. Na záver by sme chceli poďakovať našim učiteľom za možnosť podieľať sa na organizácii Týždňa MATematiky a zároveň povzbudiť všetkých žiakov, aby sa s radosťou a nadšením zapojili a súťažili aj nasledujúce školské roky, veď ako povedal Benjamin Pierce, „Matematika je najkrajšia a najpraktickejšia veda.“

Za organizátorov Týždňa MATematiky na ZŠ, Mládežníckej v Púchove

Dorothy Kučíková a Ema Juřičková(žiačky 9.ročníka)