Aktivity JDS

1346

Dňa 13.júna 2024 sa uskutočnilo tradičné stretnutie jubilantov členov ZO JDS Púchov v klube, ktorí oslávili krásne životné jubileá 70, 75, 80 a 85 v I. polroku 2024: D. Cigániková, E. Wesserle, M. Wesserlová, Vl. Krošlák, A. Gajdošíková, E. Luhová, Z. Babačová, A. Huťťová, J.Kubicová, M. Drieniková, J. Michalcová. Všetkým jubilantom (L. Loduhová, A. Váňová, J. Zboranová  sa nemohli zúčastniť) želáme pevné zdravie a ďalšie roky života naplnené spokojnosťou a šťastím v kruhu svojich najbližších a priateľov.

Peter Farkaš