Komenský nás spája

1366

Všetci stojíme na jednom javisku veľkého sveta a čokoľvek sa tu koná, dotýka sa všetkých.“ Zaznel citát Jana Amosa Komenského na úvode oslavy 20. výročia pridelenia názvu ZŠ Jána Amosa Komenského v Tvrdošovciach (okres Nové Zámky).

Sme veľmi radi, že sme 20.6.2024 mohli prijať pozvanie základne školy, s ktorou nás spája nielen názov. Oslava výročia ZŠ J. A. Komenského, Tvrdošovce bola plná umeleckých zážitkov a radosti z vystúpenia. Žiaci si pripravili pásmo vystúpení prelínané spevom, tancom a divadelnými scénkami. Vrchol programu bol krst Metodickej príručky: Škola hrou alebo most medzi minulosťou a súčasnosťou grantový program Nadácie ZSE Výnimočné školy. Krstnými rodičmi sa stala p. riaditeľka ZŠ J. A. Komenského, Tvrdošovce Mgr. J. Micsinaiová, p. zástupkyňa PaedDr. I. Mészárosová generálny riaditeľ NIVAM PhDr. PaedDr. M. Bodis, PhD, starosta obce Tvrdošovce Ing. M. Tóth, MBA a za ZŠ J. A. Komenského, Púchovp. riaditeľka PaedDr. M. Lapšová, p. zástupkyňa Mgr. I. Kupčov a p. zástupca Mgr. M. Mudrák.

Vďaka úsiliu p. riaditeľky Mgr. J. Micsinaiovej a celej ZŠ J. A. Komenského, Tvrdošovce môžeme nadviazať spoluprácu s novými inšpiratívnymi učiteľmi. Komenský odkazuje na našu minulosť. Na svoju dobu bol nielen učiteľ národov, ale aj vizionár a reformátor. Komenský nám odhaľuje cestu do budúcnosti. Cestu do reformy, do ktorej sme sa už pustili a chceme v nej pokračovať. Komenský nás spája. Sme hrdí, že aj my sme Komenský.

ZŠ J. A. Komenského