Aktivity JDS

56

Členky výboru ZO JDS Púchov – Horné Kočkovce tradične navštívili dňa 6.6.2024 pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí svoju patronátnu MŠ pri ZŠ Slovanská. Detičky ich privítali pesničkami a úsmevom. Nechýbala dobrá nálada – smiech – spoločné pohybové hry a vďačné radostné očká detí po odmenách – sladkosťami, kriedami, pastelkami a hračkami od JDS.

Elena Gelnarová, predsedníčka OO JDS Púchov, ZO H. Kočkovce