Aktivity na Základnej škole Jana Amosa Komenského

143

Keramické dielne pre predškolákov

Na ZŠ Komenského sme sa tento rok rozhodli pripraviť zaujímavé tvorivé dielne aj pre tých najmenších. Deti z púchovských materských škôl sa v priebehu tohto školského roka budú môcť zoznámiť s našou školou netradičnou formou. Prvá séria týchto aktivít bola pripravená už v mesiaci november. Záujem zo strany detí bol veľký, preto sme ponúkli tvorivé dielne až dva dni v týždni. Tentokrát deti spoznali našu keramickú dielňu a strávili v nej spoločne štyri popoludnia. V spolupráci s našimi pani učiteľkami sa postupne zoznámili s prácou s hlinou, mohli si vyskúšať vyrobiť si vlastné výrobky, ktoré si po vypálení v peci sami zafarbili glazúrou. Deti sa veľmi pekne zapájali do výroby, a popritom sa mohli dozvedieť veľa zaujímavostí o tomto tradičnom remesle. Výrobky, ktoré si takto sami vyrobili si nakoniec vzali domov, aby potešili aj svojich rodičov. Na škole fungujú keramické krúžky, ktoré môžu navštevovať žiaci prvého i druhého stupňa. Tieto krúžky sú veľmi obľúbené, preto sme ich chceli predstaviť aj budúcim prváčikom. Naša škola bude v týchto akciách pokračovať a ďalšie zaujímavé stretnutia, tentokrát so športovou tematikou sú pre nich pripravené v novom roku. Veríme, že opäť škôlkari u nás strávia pekné chvíle.

Stretnutie bývalých a súčasných zamestnancov

Dňa 1.12.2022 sa v priestoroch Základnej školy J. A. Komenského v Púchove konalo už tradičné stretnutie bývalých i súčasných pedagógov školy. O vrelé privítanie sa osobne postarala riaditeľka školy PaedDr. Miroslava Lapšová. Samozrejmosťou bolo aj poďakovanie všetkým pedagógom za ich každodennú trpezlivú prácu, láskavosť a odbornosť v odovzdávaní vedomostí ďalším generáciám. O nevšedný začiatok stretnutia sa postarali samotní žiaci školy, ktorých cieľom bolo obohatiť prítomných aj o kultúrny zážitok. Na pôde školy sa v ich podaní spievali piesne, tancovali tance a ozývali melódie hudobných nástrojov. Po milom programe nasledovala malá exkurzia po priestoroch a triedach školy. Čulá vrava nasvedčovala tomu, že o našej škole a jej úspechoch sa dá hovoriť dlho a obsiahle. Dúfame, že okrem malého darčeka, ktorý si pre každého hosťa pripravili naši žiaci, si všetci účastníci tohto milého stretnutia odniesli len pozitívne zážitky.

ZŠ J. A. Komenského