Aktivity v Základnej škole s materskou školou Slovanská

145

Mlieko chutí stále skvelo, posilňuje kosti, telo…

Dňa 29.9.2021 sme si pre deti materskej školy v ZŠ s MŠ Slovanská pripravili zážitkovú aktivitu “Svetový deň mlieka v školách“. Deti si pripomenuli odkiaľ mlieko pochádza, prečo je pre naše zdravie potrebné, aké výrobky sa z neho vyrábajú. Keďže sa naša materská škola zapojila aj do projektu „Adoptuj si kravičku”, virtuálne sme sa o ňu postarali a zahrali sa s ňou hry. Najviac sa deťom páčilo, že si každé mohlo kravičku „podojiť”. Na záver sme si pripili pohárom mlieka a za odmenu si deti odniesli domov medaile, ktoré im budú dnešný deň pripomínať.

Žiaci ZŠ s MŠ Slovanská sa podelili s výhrou

Už druhý rok sa podarilo ZŠ s MŠ Slovanská vyhrať v hlasovacej súťaži ovocie a zeleninu na celý školský rok. Tento rok však prebiehalo hlasovanie troška iným spôsobom ako po minulé roky, avšak spravodlivým pre všetky školy. Každý deň sme mohli dať hlas, ktorý bol prepočítaný na počet bodov podľa počtu žiakov na škole. Škola s najväčším počtom bodov získala každý týždeň čerstvé ovocie alebo zeleninu.

Do súťaže boli zapojené viaceré školy v Púchove. Do jednej z nich chodia aj žiaci, medzi ktorými bola aj Špeciálna základná škola v Púchove. A to nám vnuklo myšlienku podeliť sa s nimi o výhru. Všetci sme sa dohodli, že im ovocie z jedného týždňa darujeme. Pripravili sme si program, vyrobili malý darček a spolu s ovocím sme túto školu navštívili. Žiaci v škole boli veľmi milí a zdvorilí. Náš spev a divadielko odmenili potleskom a s vďačnosťou prijali drobné darčeky, ktoré sme priniesli. Naša návšteva bola krátka, ale odnášali sme si z nej veľa. Byť ľudskí, vďační za všetko čo máme a hlavne byť vďační za svoje zdravie.

ZŠ s MŠ Slovanská