Aktuálne spod Lachovca

372

V uplynulých týždňoch pribudlo po celom meste žlté VDZ na zastávkach MAD a neobišlo to ani MČ Pod Lachovcom. Jedna z nich pri križovatke ulíc J. Kráľa a Kuzmányho po presune zastávok na oboch stranách ulice J.Kráľa rozvírila emócie obyvateľov okolitých rodinných domov. Následne sa v komisii DBPaS schválilo lepšie riešenie presunom jednej zastávky na vedľajšiu ulicu Kuzmányho, ale pri realizácii sa našli ďalší protestujúci občania… pre tých je pozitívnou správou, že túto zastávku využíva podľa štatistických meraní ŽU a ADP len cca 50 osôb mesačne, takže prakticky tam autobusy MAD nezastavujú, resp. zastavujú len 1 až 2 krát denne.

Neoddeliteľnou súčasťou našej MČ je aj mestský cintorín. Jeho plocha sa nedá pre jeho umiestnenie a obmedzenia miestnymi komunikáciami a rodinnými, či bytovými domami rozširovať extenzívne. Voľné hrobové miesta sú už povedané trhovo viac menej „vypredané“. Na MsZ 28.03. bola ako jedno z možných východísk Uznesením č.26/2018 schválená investičná akcia rozšírenia kolumbária o ďalší blok v severovýchodnej časti cintorína. Oddelenie výstavby zvládlo nevyhnutné prípravné procesy výborne a dnes už je táto akcia ako vidíte na fotografii v pokročilom štádiu realizácie.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ a predseda VMČ č.1