Aktuálne spod Lachovca

556

Križovatka Staré pumpy

V týchto dňoch je v stavebnom konaní pripravovaný na realizáciu tzv. dvojpriechodový variant projektu priechodov pre chodcov v tejto križovatke. Toto riešenie, aby sa obyvatelia bytových domov č.1651 a 1652, okolitých rodinných domov a náhodní chodci dostali na chodník vedúci pozdĺž plota areálu Makyty spočíva v tom, že musia prejsť prvým priechodom cez ulicu Janka Kráľa na stredový ostrovček, tam obídu po chodníku cca ¼ obvodu ostrovčeka a ďalším priechodom cez Komenského ulicu sa dostanú z ostrovčeka na chodník pri plote. Ešte ako člen dopravnej komisie v roku 2016 som tento návrh označil ako komplikovaný a navrhol som jednoduchšie riešenie s jedným priechodom, ktoré vidíte na priloženej vizualizácii. Môj návrh je pre chodcov bezpečnejší, je v súlade s platnou STN a oproti rozpočtovým nákladom 36 tisíc EUR je aj lacnejší o cca 18 tisíc EUR. Napriek týmto faktom, odporučeniu dopravnej komisie z roku 2017, kladnému stanovisku Žilinskej univerzity a uzneseniam MsZ z rokov 2018 a 2019 sa mi do dnešného dňa tento variant nepodarilo presadiť.

Dňa 4.9.2019 dostali poslanci do schránok otvorený list Ing. S.Ž., ktorým nás upozorňuje na zdĺhavé a neústretové kroky MsÚ týkajúce sa porušovania jeho vlastníckych práv k pozemkom, ktoré sú práve súčasťou križovatky pri Starých pumpách (rámcovo ohraničené červenou čiarou). S vysokou pravdepodobnosťou spor medzi majiteľom a mestom skončí na súde a jednou z možností je aj zablokovanie časti križovatky, čo radikálne zmení jej charakter a môže mať negatívne dopady aj na prebiehajúce stavebné konanie. Toto je v priloženej vizualizácii zohľadnené ako jedna z možností a do budúcna aj v prípade, že budeme musieť pozemok pod cestným telesom vrátiť majiteľovi, navrhnutý chodník a jeden priechod sú mimo sporného územia, sú na mestskom pozemku a budú stále plne funkčné. Ešte chcem zvýrazniť aj dopady na životné prostredie – pri dvojpriechodovej variante musíme vyrezať jediný strom na ostrovčeku a zaasfaltujeme cca 60 m² zelene na tomto ostrovčeku. Pri jednopriechodovom variante nie sú žiadne negatívne zásahy do životného prostredia. Len sa výrazne zlepší vizuál – možno v budúcnosti už len takejto – križovatky ulíc Janka Kráľa a Komenského.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ