Aktuálne spod Lachovca

155

Hurááá a je (čiastočne) vymaľované !!!

V ostatných dňoch sa v MČ Pod Lachovcom urobilo pod gesciou oddelenia DSaBP niečo aj pre bezpečnosť chodcov a cestnej premávky ako takej. Po dlhom búšení na rôzne “dvere” kompetentných na MsÚ sa konečne ľady pohli a pracovníci dodávateľa s potrebnou technikou a za plnej premávky začali s dlhodobo požadovanou, aj keď treba povedať, že len čiastočnou obnovou vodorovného dopravného značenia. Popri obnove náterov priechodov pre chodcov na Vodárskej ulici a parkoviska pri BD 1262 sa objavila aj prvá lastovička modelového prechodu na rádovo vyššiu úroveň bezpečnosti priechodov pre chodcov pri ZŠ J. A. Komenského podfarbením priechodu červenou výstražnou farbou a doplnením zvislého dopravného značenia s blikajúcimi svetlami. Rekonštrukcia priechodu bola financovaná z grantu banky ČSOB.

Riešili sme aj kuriózne prípady týkajúce sa bezpečnosti CP pri výjazde zo Sládkovičovej na Kuzmányho ulicu niekto otočil značku daj prednosť v jazde, ako sa ukázalo neznámy zlodej ukradol „len“ matice držiace značku a obdobne na ulici J. Kráľa na značke MPR, tiež ukradnuté matice…? No a špecialitou bola aj pri tlačiarni ASSA listami neudržiavaných stromov zakrytá značka MPR 30km/h…. po dohode s konateľom pracovníci PTSM operatívne všetko uviedli do normálneho stavu. V týchto dňoch ešte očakávame kompletnú obnovu žltého VDZ na uliciach v širšom okolí NsP Zdravie.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ