Aktuálne spod Lachovca

183

Detské ihrisko Za cintorínom

V ostatných dňoch sme s kolegom poslancom Ing. Danielom Lakom od pracovníčky MsÚ p. Ing. Terézie Luhovej – oddelenie DSaBP, dostali do mailových schránok nasledovnú správu (skrátená):

    Dobrý deň páni poslanci. Posielam Vám informáciu k stavu obnovy detského ihriska Za cintorínom. Hracie prvky vyšpecifikované podľa dohody s Vami, sa nám podarilo súťažou cez Výzvu dohodnúť za 8.760 EUR od spoločnosti Veríme v Zábavu, s.r.o. z Trenčína. Do súťaže sa zapojili štyri firmy.
    S konateľom spoločnosti bola uskutočnená obhliadka ihriska. Pracovníci nášho PTSM s.r.o. už odstránili staré nevyhovujúce prvky, ktoré budú nahradené novými. Termín realizácie je do 30.11.2020. Následne prebehne ešte kontrola z Technickej inšpekcie, ktorá vydá pre ihrisko certifikát.
    Na financovanie sa podarilo získať cez Nadáciu SPP po schválení projektu „Revitalizácia detského ihriska – priestor pre komunitu“ dotáciu 6.000 EUR.
    Boli odstránené aj staré lavičky, ktoré budú taktiež nahradené novými.
Veríme, že občania budú spokojní a vy tiež.

Boli by sme s kolegom Ing. Lakom radi, keby sme z MsÚ dostávali na naše požiadavky z VMČ č.1. viac takýchto pozitívnych správ a aby na úrade bolo viac takýchto pracovníkov a pracovníčok, ktorí nehovoria a nevypisujú o tom ako sa to nedá, ale ústretovo a systematicky robia kroky k spoločne a to ešte raz podčiarkujem, k spoločne dohodnutému cieľu. A ako vidno z textu správy úspešne. Na detskom ihrisku Za cintorínom tak pribudnú nové prvky ako kolotoč, hojdačky, strunový prvok, pieskovisko a spomínané lavičky.

Po troch etapách tak bude kompletne revitalizované celé detské ihrisko a po revíznej kontrole bude v súlade s aktuálne platnými bezpečnostnými normami k dispozícii deťom nielen zo sídliska Za cintorínom.

Ďakujeme.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ