Aktuálne spod Lachovca

97

Dňa 7. 7. 2021 sa pred Centrom sociálnych služieb (CSS) Chmelinec stretli zástupcovia mesta, VÚC a CSS Chmelinec, aby riešili možné oplotenie parku a vytvorenie parkovacích miest v okolí CSS.

Stretli sme sa preto, pretože bolo potrebné vyriešiť niekoľko otvorených otázok a vznesených požiadaviek:

Parkovanie zamestnancov a návštev CSS

V súčasnosti má CSS rezervované na parkovanie jedno parkovacie miesto. Zamestnanci a návštevy parkujú na mestských parkoviskách, čím zaberajú miesta určené pre obyvateľov okolitých bytových domov. Našli sme riešenie: nevyužitá asfaltová komunikácia, ktorá prechádza pred prvou polovicou prednej časti CSS (od Sedlišťa), sa po malých úpravách, ktoré zabezpečí VÚC, zmení na 9 parkovacích miest. Keďže pozemky okolo CSS sú mestské, za prenájom parkovacích plôch bude CSS platiť mestu. Uvedené parkovanie bude vyhradené len pre CSS.

Oplotenie časti areálu CSS

Počas pandémie museli byť všetci obyvatelia uzatvorení v budove. Určite to pre niektorých bolo veľmi ťažké, keď skoro rok nemohli vyjsť na čerstvý vzduch. Dohodli sme sa, že mesto prenajme pozemok aj v druhej časti CSS. V tejto časti sú stromy, po ohradení sa priestor doplní lavičkami, prírodnými chodníkmi a altánkom. Vznikne tak malý park. Bude to priestor vyčlenený len pre obyvateľov CSS.

Som veľmi rád, že sme na stretnutí so zástupcami VÚC a CSS dohodli. Bude to na prospech všetkých zúčastnených strán. Mesto a obyvatelia okolitých bytových domov získajú na parkovanie 9 miest. Obyvatelia CSS sa budú môcť kedykoľvek poprechádzať a posedieť si na čerstvom vzduchu. Aj tí, ktorí doteraz nemohli bez sprievodu opustiť objekt CSS. Teraz to nebude žiadny problém, pretože priestor bude uzatvorený. Chcel by som poďakovať pani primátorke Katke Henekovej za zorganizovanie tohto stretnutia. Stretnutia, ktoré prinieslo veľa dobrého.

Daniel Lako, poslanec VO č.1