Výstava „Zašlá éra považskobystrickej motocyklistiky“

104

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a Múzeum regiónu Biele Karpaty – Obec Bohunice pozývajú všetkých priaznivcov motocyklistiky a tiež širokú verejnosť na výstavu „Zašlá éra považskobystrickej motocyklistiky“. Vystavený užší výber historických motocyklov zo zbierok Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici reprezentuje obdobie najväčšej konjuktúry ich výroby v bývalom monopolnom podniku Považské strojárne v Považskej Bystrici. Výstavu motocyklov dopĺňajú rôzne trojrozmerné predmety s motocyklovou tematikou (logá továrenských značiek JMV, odev a obuv motocyklistu, vlajky, plakety, medaile, tablo z inaugurácie poštových známok z roku 2014, katalógy, vlajky štátov a i.). Športové úspechy továrenských jazdcov Jána Kociana a Jána Hrehora dokladujú rôzne ocenenia (vavrínové vence, poháre, sklené taniere), ktoré získali za výborné umiestnenia na medzinárodných ale aj domácich športových súťažiach. Výstava Zašlá éra považskobystrickej motocyklistiky je sprístupnená v Múzeu regiónu Biele Karpaty v kaštieli Bohunice od 15. júla 2021.

Anna Šujanská, historička a kurátorka motocyklovej zbierky Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici