Aktuálne spod Lachovca: Čierna skládka

120

Problematike zberu a spôsobom likvidácie odpadov sa intenzívne venujú nielen Púchovské noviny, ale aj všetky verejnoprávne média. Zdalo by sa, že táto edukácia musí prinášať svoje ovocie v podobe poriadku pri zberných miestach… Bohužiaľ negatívne skúsenosti aj v našom meste hovoria o tom, že stále sú medzi nami takí čo nechápu, alebo nechcú pochopiť.

Jeden príklad z Ulice J.Kráľa, zo zberného miesta zmesového a separovaného komunálneho odpadu medzi bytovými domami č. 1262 a 1263 (na snímke). Dlhodobo a nepravidelne, zrejme ten istý občan sem ukladá odpad, ktorý patrí na zberný dvor, alebo na kompostovisko a zdá sa, že už aj „rozšíril portfólio komodít” svojej čiernej skládky (vrecia), alebo má ďalšieho spoločníka. Chcem požiadať obyvateľov spomínaných BD a okolitých RD, aby pomohli pri jeho identifikácii. Zberné miesto je vaša vizitka a uznáte predsa, že jeden nespratník vám nemôže kaziť dobré meno!

Pavel Melišík, poslanec MsZ