Aktuálne spod Lachovca – parkovanie pri Zdraví

372

Problémy s parkovaním motorových vozidiel v čase aktívnej prevádzky NsP Zdravie od pondelka do piatka sú vypuklé v našej mestskej časti dlhodobo. Vozidlá zamestnancov a pacientov okrem parkoviska v areáli NsP zapĺňajú aj každé voľné parkovacie miesto (PM) v širokom okolí Pod Lachovcom, Za cintorínom, či na blízkych parkoviskách sídliska Sedlište a komplikujú život domácim obyvateľom. Čiastočné riešenie navrhnuté a dohodnuté Výborom MČ č.1. v podobe nového parkoviska pre zamestnancov (35 PM) brzdia problémy s vysporiadaním pozemku. 24 PM vybudovaných Za cintorínom v minulom volebnom období pomohlo len relatívne. Určite preto potešilo avízo o ďalších nových 9 PM pri CSS v minulom čísle.

To všetko sú objektívne skutočnosti, ak sa však pozriete na každodennú realitu je zrejmé, že niektorým cezpoľným aj domácim niečo ako ohľaduplnosť, či dopravná bezpečnosť veľa nehovoria. Nedostatok PM nemôže byť dôvodom na nerešpektovanie dopravného značenia a porušovanie Zákona o cestnej premávke. Zaparkovať pred hlavnými vchodmi do nemocnice, kde sú plochy logicky preventívne a permanentne rezervované pre záchranné vozidlá RZP, parkovať na chodníkoch v križovatke ulíc J. Kráľa a Pod Lachovcom, či na Hoštínskej… žiadny problém. To vodorovné, či zvislé dopravné značenie v okolí NsP Zdravie určite nie je na okrasu. V kritických situáciách o bytí, či nebytí človeka rozhodujú sekundy a tá ľahkovážna bezohľadnosť niektorých jednotlivcov môže byť veľmi ťažkým závažím na tej nesprávnej strane váh.

Pavel Melišík, poslanec MsZ