Púchovskí plavci na preteku OrcaVid Test – číslo 2

170

V dňoch 24. a 25. júla 2021 sa v hlavnom meste SR Bratislave konal netradičný plavecký míting ORCAvid Test 2. kolo. Netradičný bol v tom zmysle, že plavecká sezóna má väčšinou v júli prestávku, avšak uzatvorenie bazénov počas pandémie neznemožnilo plavcom iba trénovať, ale aj zúčastňovať sa plaveckých pretekov. Množstvo klubov júl vypustilo aj v tomto roku, ale náš plavecký klub trénuje najmä suchú prípravu aj počas tohto obdobia, pričom sme veľmi závislí od vrtochov počasia, keďže naša príprava prebieha počas ranných hodín pred otvorením vonkajšieho bazéna. Napriek týmto podmienkam sme sa týchto medzinárodných pretekov zúčastnili, pričom v prvom kole nás reprezentovali iba dvaja najmladší plavci, v druhom už nás pretekalo osem.

Pri účasti plavcov z Maďarska, Ukrajiny, Nemecka, Čiech a Slovenska a celkovo 18 klubov sa púchovskí reprezentanti rozhodne nestratili. Zlatú medailu v disciplíne 200P si do Púchova priniesla Lucia Jurgová, strieborné placky za druhé miesta získali Marek Hanták za 200M, Karin Šmigurová za 200P a Matej Kucej získal dokonca 3 strieborné umiestnenia za 50P, 100P a 50M. Bronzovú kolekciu skompletizovali Simona Ciesarová za 50P, Marek Hanták za 50M, a Karin Šmigurová za 200PP. Na tomto podujatí nás reprezentovali aj Jakub Šmigura, Klára Labudíková a benjamínok výpravy Ivanka Šmigurová, ktorí si každým svojím štartom zlepšili osobné maximá. Čo dodať na záver? Len prianie, aby opätovne nedošlo k uzavretiu športovísk, pretože medzi športy, ktoré si to najviac odniesli, patrilo najmä plávanie, keďže wellnes centrá a plavárne boli uzatvorené medzi prvými a posledné sa aj otvárali.

Peter Bílik