Aktuálne spod Lachovca: Skúšobná prevádzka parkovacieho režimu pri Zdraví

2042

V PN č.22 som avizoval, že vedenie NsP Zdravie pripravuje ako jeden z kľúčových regulačných krokov spoplatnenie parkovania motorových vozidiel (MV) na parkovacích miestach (PM) umiestnených na pozemkoch v jeho vlastníctve. V ostatných týždňoch pribudli na vstupe na samotné parkovisko rampy, nové terminály, zvislé dopravné značenie a tiež mechanické zábrany okolo parkoviska a na PM pre zamestnancov.

Podľa čerstvých informácií od riaditeľa NsP Zdravie sa spustenie nového režimu začne v tomto týždni už reálne aj spoplatnenou skúšobnou prevádzkou na „doladenie systému“ a následne nabehne nový parkovací režim do „ostrej“ prevádzky. Všetky parkovacie miesta vyhradené pre zamestnancov sú vybavené mechanickými zábranami, vzhľadom na nerešpektovanie ZDZ návštevníkmi. Pre návštevníkov a pacientov bude vyčlenené cca 50 PM.

Samotný režim pre návštevníka je už dlhodobo prezentovaný v objekte NsP a spočíva vo vyzdvihnutí si parkovacieho lístku pri stojane na vstupnej rampe. Prvá polhodina parkovania bude zdarma, každá ďalšia začatá hodina bude spoplatnená sumou 1EUR. Úhrada bude možná na informáciách v pokladni buď v hotovosti , alebo platobnou kartou. Druhá možnosť bude terminál pri výjazde z parkoviska, ale len bezhotovostne – platobnou kartou.

Verím, že nový parkovací režim zvýši „obrátkovosť“ MV a tým zvýši aj reálnu využiteľnosť obmedzenej kapacity existujúcich PM. Pre Púchovčanov odporúčam pripraviť sa alternatívne aj na využívanie „tiež skúšobnej“ bezplatnej MAD, schválenej na ostatnom zasadnutí MsZ. Vedenie NsP Zdravie žiada návštevníkov o trpezlivosť a pochopenie a dopredu sa ospravedlňuje za prípadný diskomfort, ktorý môže byť spojený so skúšobnou prevádzkou parkovacieho systému.

Pavel Melišík, poslanec MsZ