Aktuálne spod Lachovca

580

Pri pohľade na toto motorové vozidlo s trenčianskou ŠPZ už dlhšiu dobu „parkujúce“ za Cintorínom oproti BD č.1249 ma napadá len jedna myšlienka, že parkovisko nie je vrakovisko, a tak by bolo žiadúce, aby majiteľ tohto evidentne vraku konal a auto čo najskôr odpratal tam kam patrí a nezaberal v tejto lokalite parkovacie miesto domácim, resp. návštevníkom cintorína. Riešením sa už zaoberá Mestská polícia, majiteľka je momentálne v zahraničí, prisľúbila že po návrate dá vrak odpratať.

V týchto dňoch prebieha na objekte CSS Chmelinec realizácia rozsiahlej a organizačne určite náročnej investičnej akcie výmeny starých okien za nové plastové, energeticky úspornejšie. Akciu financuje a zabezpečuje TSK. Dodávateľ prác si zdá sa s poriadkom na stavenisku (mestský pozemok) ťažkú hlavu nerobí a tento – nazvime to slušne – neporiadok tam je dlhodobo, po skončení zmeny aj cez víkendy a bol tam aj cez jarmočnú sobotu a bez akýchkoľvek zábran obmedzujúcich vstup na stavenisko….čo na to povedia realizátor a stavebný dozor?

Ing.Pavel Melišík, poslanec MsZ a predseda VMČ č.1